Νικόλαος Γεωργιάδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. Παρατηρήσεις επί των ενδείξεων σε 245 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς

A. Καρδασόπουλος, Ν. Γεωργιάδης, Π.Α. Κώνστας – Επίκαιρα Θέματα. Ρέθυμνο 1992

2. Παρατηρήσεις από την αντιμετώπιση ερπητικής κερατίτιδος με διαμπερή κερατοπλαστική.

Π. Κώνστας, Ν. Γεωργιάδης, Α. Καρδασόπουλος – Εαρινό Συμπόσιο. Καβάλα 1994

3. Επιπλοκές κερατοπλαστικής

A. Καρδασόπουλος, Ν. Γεωργιάδης, .Α.Π Κώνστας, Π.Α. Κώνστας – 29ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1996

4. Εγχείρηση καταρράκτου μετά από κερατοπλαστική

A. Καρδασόπουλος, Ν. Γεωργιάδης, Γ. Μπαλανίκας, Π. Α. Κώνστας – 29ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1996

5. Τραυματικά λευκώματα κερατοειδούς και μεταμόσχευση.

Π. Κώνστας, Ν. Γεωργιάδης, Α. Καρδασόπουλος

Εαρινό Συμπόσιο. Καστοριά 1995

6. Συντήρηση μοσχευμάτων κερατοειδούς χοίρου σε τρία νέα καλλιεργητικά υλικά

A. Καρδασόπουλος, Α. Τριάντος, Ν. Γεωργιάδης, Θ. Μπουφίδης, Π.Α. Κώνστας

27ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χαλκιδική 1994

7. Αποκατάσταση ελλείμματος της περιοχής του έσω κανθού

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου

Οφθαλμολογική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, Γιάννενα 1990

8. Αντιμετώπιση εγκαυμάτων από αλκάλεα.

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου, Ι. Στύλλος

Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία, Εαρινό Συμπόσιο, Καστοριά, 1995

9. Ενδοκογχική πρόθεση από υδροξυαπατίτη

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου.

Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία, Εαρινό Συμπόσιο, Καρπενήσι 1996

10. Ανάρτηση άνω βλεφάρου από τον μετωπιαίο μυ με ραβδίο σιλικόνης

Ν. Γεωργιάδης, Μόσχου Β, Χ. Τερζίδου.

Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία, Εαρινό Συμπόσιο, Καρπενήσι 1996

11. Διαχείρηση Οφθαλμολογικού Ιατρείου

Χ. Τερζίδου, Ν. Γεωργιάδης.

Οφθαλμολογική Εταιρεία Κρήτης, Ρέθυμνο, 1997

12. Αποκατάσταση ελλειμμάτων του κάτω βλεφάρου

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου

Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1997

13. Αποκατάσταση ανοφθαλμικού κόγχου με ένθεση ενδοκογχικής πρόθεσης από υδροξυαπατίτη

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου

Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, Αθήνα 1998

14. Αντιμετώπιση λαγοφθάλμου με ένθεση πλάκας χρυσού στο άνω βλέφαρο

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου

Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1998

15. Αντιμετώπιση υποτροπιάζοντος πτερυγίου με την χρήση συντηρημένης Αμνιακής μεμβράνης

Χ. Τερζίδου, Ν. Γεωργιάδης, Δ. Μικρόπουλος

Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, 1999

16. Μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης στην αποκατάσταση της προσθίας επιφανείας του βολβού

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου

Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία, Εαρινό Συμπόσιο, Ιωάννινα 1999

17. Μεταμόσχευση σκληροκερατοειδικού μοσχεύματος στην αποκατάσταση σοβαρών απωλειών επιθηλίου κερατοειδούς

Χ. Τερζίδου, Ν. Γεωργιάδης, Δ. Μικρόπουλος

Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία, Εαρινό Συμπόσιο, Ιωάννινα 1999

18. Η χρήση της αμνιακής μεμβράνης στην αποκατάσταση βλαβών της πρόσθιας επιφάνειας του βολβού

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου.

Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 2000

19. Αντιμετώπιση χημικών εγκαυμάτων του προσθίου ημιμορίου

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Ν. Γεωργιάδης

ΟΕΒΕ Νοέμβριος 2002

20. Η χρήση αμνιακής μεμβράνης στην αντιμετώπιση βλαβών του προσθίου ημιμορίου

Ν. Ζιάκας, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Γεωργιάδης

ΟΕΒΕ Νοέμβριος 2002

  1. 20. Διάγνωση και αντιμετώπιση πτώσης του άνω βλεφάρου

Χ. Τερζίδου, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Ν. Γεωργιάδης

ΟΕΒΕ Μάιος 2003

  1. 21. Δερματικοί όγκοι οφθαλμικής περιοχής

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Δ. Μικρόπουλος, Ι. Μπίσμπας, Ν. Γεωργιάδης

ΟΕΒΕ Μάιος 2003

  1. 22. Εφαρμογές αλλαντοτοξίνης στην Οφθαλμολογία

Ν. Ζιάκας, Κ. Μπομπορίδης, Δ. Μικρόπουλος, Α. Κοσκοσάς, Ν. Γεωργιάδης

ΟΕΒΕ Μάιος 2003

VIDEO

1. Τεχνικές Ενδοφακών

Π. Κώνστας, Ν. Γεωργιάδης

20ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Ρόδος 1987

2. Κερατοπλαστική – Ενδοφακός

Π. Κώνστας Ν. Γεωργιάδης

20ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Ρόδος 1987

3. Χειρουργική αντιμετώπιση τραύματος

Π. Κώνστας, Ν. Γεωργιάδης, Π. Οικονομίδης, Α. Καρδασόπουλος

21ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1988

4. Αντιμετώπιση Γλαυκώματος με Molteno

Π. Κώνστας, Σ. Λάκε, Ν. Γεωργιάδης, Παρθένης, Ε. Πετράκη.

22ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Αθήνα 1989

5. Γλαύκωμα. Τριπλή επέμβαση. (τραμπεκουλεκτομή-extra αφαίρεση φακού-τοποθέτηση ενδοφακού )

Σ. Λάκε, Ν. Γεωργιάδης, Η. Φαντέλ, Π. Κώνστας

22ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Αθήνα 1989

6. Χειρουργική αντιμετώπιση συγγενούς καταρράκτου

Π. Κώνστας, Ν. Γεωργιάδης

23ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1990

7. Προ­σπέ­λα­ση ε­ξο­φθαλ­μί­ων φα­κών στις εγ­χει­ρή­σεις στρα­βι­σμού

Β. Μόσχου, Μ. Καζαντζής, Α. Δούδου, Ν. Γεωργιάδης

23ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1990

8. Ρήξη οπισθίου περιφακίου, απώλεια υαλοειδούς, βιτρεκτομή, ενδοφακός οπισθίου θαλάμου.

Σ. Λάκε, Ν. Γεωργιάδης

23ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1990

9. Τραυματικό εξάρθρημα φακού-αντιμετώπιση

Π. Κώνστας, Δ. Δερεκλής, Ν. Γεωργιάδης

23ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1990

10. Αφαίρεση ενδοβολβικού ξένου σώματος

Π. Κώνστας, Σ. Λάκε, Ν. Γεωργιάδης

23ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1990

11. Επαναμεταμοσχεύσεις κερατοειδούς

Π. Κώνστας, Ν. Γεωργιάδης, Α. Καρδασόπουλος

24ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κέρκυρα 1991

12. Ενδοβολβική χρήση σιλικόνης

Σ. Λάκε, Ν. Γεωργιάδης, Π. Οικονομίδης, Δ. Δερεκλής

24ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κέρκυρα 1991

13. Αφαίρεση ενδοβολβικών ξένων σωμάτων οπισθίου τμήματος του βολβού.

Σ. Λάκε, Δ. Δερεκλής, Ν. Γεωργιάδης, Ν. Δημητρακούλιας

24ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κέρκυρα 1991

14. Μεταμοσχευση κερατοειδούς σε ψευδοφακικό οίδημα με αντικατάστασητου ενδοφακού.

Π. Κώνστας, Ν. Γεωργιάδης, Α. Καρδασόπουλος, Η. Βουνοτρυπίδης. 25ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χαλκιδική 1992

15. Αφαίρεση ενδοφακικού ξένου σώματος με υα­λο­ει­δο­χει­ρουρ­γι­κή τε­χνι­κή.

Δ. Δερεκλής, Α. Αλεξανδρίδης, Ν. Γεωργιάδης

25ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χαλκιδική 1992

16. Με­τα­μο­σχεύ­σεις κε­ρα­το­ει­δούς. (Τε­χνι­κές συρ­ρα­φής, ε­πα­να­με­τα­μό­σχευ­ση, τρι­πλή ε­πέμ­βα­ση).

Π. Κώνστας, Ν. Γεωργιάδης, Α. Καρδασόπουλος

25ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χαλκιδική 1992

17. Ανάρτηση ανω βλεφάρου από τον μετωπιαίο μυ με ραβδίο σιλικόνης

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου, Β. Μόσχου

27 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 1994

18. Αποκατάσταση ελλειμμάτων κάτω βλεφάρου μετά από αφαίρεση όγκων

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου

27 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 1994

19. Τριπλή επέμβαση

Π.Α. Κώνστας, Ν. Γεωργιάδης, Α. Καρδασόπουλος

27 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 1994

20. Επαναμεταμόσχευση

Π. Α. Κώνστας, Ν. Γεωργιάδης, Α. Καρδασόπουλος

27 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 1994

21. Μεταμόσχευση κερατοειδούς εν θερμώ

Π.Α. Κώνστας, Ν. Γεωργιάδης, Α. Καρδασόπουλος

27 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 1994

22. Τραμπεκουλεκτομή σε Βούφθαλμο

Π.Α. Κώνστας, Ν. Γεωργιάδης

27 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 1994

23. Κερατική τομή και αναδιπλούμενος ενδοφακός

Π.Α. Κώνστας, Α. Καρδασόπουλος, Ν. Γεωργιάδης

29 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1996

24. Excimer Laser σε αστιγματισμό

Ν. Παπαδόπουλος, Α. Παπούλης, Ν. Γεωργιάδης, Π.Α. Κώνστας

29 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1996

25. Ανατομία βολβού

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου, Β. Καραμπατάκης

31 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο.Χαλκιδική 1998

26. Επέμβαση αφαίρεσης συγγενούς ετεροπλευρού καταρράκτη με παραμονή πρωτοπαθούς υπερπλαστικού υαλοειδούς σε νεογνό ηλικίας 30 ημερών.

Ν. Ζιάκας, Η. Νάκος, Κ. Μπομπορίδης, Σ. Γιαγκόμπ, Ν. Γεωργιάδης

35ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Αθήνα 2002

27. ¨Εν Θερμώ¨ κερατοπλαστική : τεχνικές δυσκολίες και έκβαση.

Ν. Γεωργιάδης, Ν. Ζιάκας, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Λάλλος.

35ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Αθήνα 2002

28. Φακοθρυψία με ένθεση ενδοφακού οπισθίου θαλάμου σε έδαφος κερατοπλαστικής

Ν. Ζιάκας, Ι. Τσινόπουλος, Τ. Παππάς, Ν. Λάλλος, Ν. Γεωργιάδης

17ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας ενδοφακών και διαθλαστικής χειρουργικής, Αθήνα 2003

29. Φακοθρυψία με ένθεση ενδοφακού σε τραυματικό παιδικό καταρράκτη

Ν. Ζιάκας, Ιτσινόπουλος, Δ. Τζέτζη, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Γεωργιάδης

17ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας ενδοφακών και διαθλαστικής χειρουργικής, Αθήνα 2003

30. Φακεκτομή σε πρόσθια βιτρεκτομή σε συγγενή καταρράκτη

Ν. Ζιάκας, Δ. Μικρόπουλος, Λ. Παπαγεωργίου, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Γεωργιάδης

17ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας ενδοφακών και διαθλαστικής χειρουργικής, Αθήνα 2003

31. Μακροχρόνια αποτελέσματα αντιμετώπισης φυσσαλιδώδους κερατοπάθειας με τη χρήση αμνιακής μεμβράνης

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Ε. Μακρυδάκη, Β. Ιωαννίδου, Ν. Γεωργιάδης

17ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας ενδοφακών και διαθλαστικής χειρουργικής, Αθήνα 2003

32. Ενδείξεις και εφαρμογές των μοσχευμάτων απόφραξης των δακρυικών σωληναρίων στην αντιμετώπιση της ξηροφθαλμίας

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Ω. Λελιοπούλου, Ρ. Εφρέμοβα, Ν. Γεωργιάδης

17ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας ενδοφακών και διαθλαστικής χειρουργικής, Αθήνα 2003

33. Ψυχρή φακοθρυψία. Από την θεωρία στην πράξη

Τσινόπουλος Ι., Οικονομίδης Π., Ζιάκας Ν.,Κοσκοσάς Α., Βασιλειάδης Ι., Γεωργιάδης Ν.

36ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κρήτη 2003

34. Τι είδος ενδοφακού τοποθετούμε μετά από ρήξη του περιφακίου

Τσινόπουλος Ι., Λάκε Σ., Παππάς Θ., Οικονομίδης Π., Εφρέμοβα Ρ., Γεωργιάδης Ν.

36ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κρήτη 2003

35. Ενθεση ενδοφακού οπισθίου θαλάμου με ιριδικό διάφραγμα σε ανιριδία

Λάκε Σ., Μικρόπουλος Δ., Μοχίντρα Σ., Γιαρασκάνης Ι., Μπομπορίδης Κ., Γεωργιάδης Ν.

36ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κρήτη 2003

36. Εφαρμογές αμνιακής μεμβράνης στην αποκατάσταση της οφθαλμικής επιφάνειας

Μπομπορίδης Κ., Μικρόπουλος Δ., Λάλλος Ν., Μπίσμπας Ι., Ζιάκας Ν., Γεωργιάδης Ν

36ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κρήτη 2003

37. Φακοθρυψία μετά από κερατοπλαστική

Ζιάκας Ν., Οικονομίδης Π.,Τσινόπουλος Ι., Τοπούζης Φ., Λάλλος Ν., Παππάς Θ., Γεωργιάδης Ν.

36ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κρήτη 2003

38. Θεραπεία ιδιοπαθούς βλεφαροσπάσμου με αλλαντοτοξίνη

Μπομπορίδης Κ., Ζιάκας Ν., Μικρόπυλος Δ., Γεωργιάδης Ν.

36ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κρήτη 2003

39. Καθετηριασμός και διασωλήνωση ρινοδακρυικού πόρου στα βρέφη

Μπομπορίδης Κ., Ζιάκας Ν., Λελιοπούλου Ω., Μικρόπουλος Δ., Γεωργιάδης Ν.

36ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κρήτη 2003

ΠΟΣΤΕΡΣ

1. Ε­κτο­μή Enblock με­λα­νώ­μα­τος της ί­ρι­δος.

Π. Κών­στας, Κ. Ζη­σιά­δης, Ν. Παπα­δό­που­λος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης.:

19ο Πα­νελ­λή­νιο Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κό Συνέ­δριο. Θεσ­σα­λονί­κη 1986

2. Ε­φαρ­μο­γή YAG-Laser στα πρό­σθια μό­ρια.

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης­ Π. Οι­κο­νο­μί­δης, Α. Α­λε­ξαν­δρί­δης, Σ. Λά­κε. Γ. Στερ­γί­ου:

19ο Πα­νελ­λή­νιο Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κό Συνέ­δριο. Θεσ­σα­λονί­κη 1986

3. Argon Laser φω­το­μυ­δρία­ση.

Π. Οι­κο­νο­μί­δης, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Π. Σι­δέ­ρο­γλου, Ι. Τέ­γος. :

19ο Πα­νελ­λή­νιο Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κό Συνέ­δριο. Θεσ­σα­λονί­κη 1986

4. Συ­ντή­ρη­ση μο­σχευ­μά­των κε­ρα­το­ει­δούς

Ν. Γε­ωρ­γιάδης, Ν. Πα­παδό­που­λος, Γ. Γε­ωρ­γιά­δης.:

19ο Πα­νελ­λή­νιο Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κό Συνέ­δριο. Θεσ­σα­λονί­κη 1986.

5. Δερμοειδής κύστις κόγχου

Ν. Δημητρακούλιας, Ν. Γεωργιάδης, Π. Τζιάλλας

20ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Ρόδος 1987

6. Πλειόμορφο αδένωμα δακρυικού αδένος

Ν. Δημητρακούλιας, Ν. Γεωργιάδης, Π. Χριστοφορίδης

20ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Ρόδος 1987

7. Αμφοτερόπλευρο γλοίωμα του οπτικού νεύρου

Π. Κώνστας, Μ. Καζαντζής, Β. Ραβάνης, Ν. Γεωργιάδης

20ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Ρόδος 1987

8. Ελεγχος μοσχευμάτων με τη χρωστική Trypan blue

Π. Κώνστας, Ν. Γεωργιάδης, Ν. Παπαδόπουλος, Γ. Γεωργιάδης, Α. Καρδασόπουλος

20ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Ρόδος 1987

9. Αποκατάσταση δακρυικών σωληναρίων

Ν. Γεωργιάδης, Ν. Δημητρακούλιας.:

21ο Πα­νελ­λή­νιο Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κό Συνέ­δριο. Θεσ­σα­λονί­κη 1988

10. Θλαστικές κακώσεις βολβού

Ν. Δημητρακούλιας Ν. Γεωργιάδης, .:

21ο Πα­νελ­λή­νιο Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κό Συνέ­δριο. Θεσ­σα­λονί­κη 1988

11. Διαμπερείς κακώσεις βολβού

Ν. Δημητρακούλιας Ν. Γεωργιάδης, .:

21ο Πα­νελ­λή­νιο Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κό Συνέ­δριο. Θεσ­σα­λονί­κη 1988

12. Αμφοτερόπλευρη διαμπερής κάκωση βολβού από τροχαίο ατύχημα

Ν. Γεωργιάδης, Ν. Δημητρακούλιας.:

21ο Πα­νελ­λή­νιο Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κό Συνέ­δριο. Θεσ­σα­λονί­κη 1988

13. Χειρουργική αντιμετώπιση τραύματος

Π. Κώνστας, Ν. Γεωργιάδης, Π. Οικονομίδης Α. Καρδασόπουλος,

21ο Πα­νελ­λή­νιο Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κό Συνέ­δριο. Θεσ­σα­λονί­κη 1988

14. Επιπλοκές ενδοφακών οπισθίου θαλάμου

Ν. Γεωργιάδης, Σ. Λάκε, Ε. Φαντέλ, Σ. Μοχίντρα

22ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο Αθήνα 1989

15. Ελληνική Τράπεζα Οφθαλμών

Π. Κώνστας, Ν. Γεωργιάδης, Α. Καρδασόπουλος, Θ. Μπουφίδης.

25ο Πα­νελ­λή­νιο Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κό Συνέ­δριο. Χαλκιδική. 1992

16. Σπάνια εμφάνιση καρκινώματος εγκανθίδας

Μπομπορίδης Κ., Δημητράκος Σ., Γεωργιάδης Ν.

36ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κρήτη 2003

17. Σάρκωμα Kaposi επιπεφυκότα

Μικρόπουλος Δ., Μπομπορίδης Κ., Ζιάκας Ν., Γεωργιάδης Ν.

36ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κρήτη 2003

18. Συντηρητική θεραπεία θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας

Μπομπορίδης Κ., Μικρόπουλος Δ., Ιωαννίδου Β., Τζέτζη Δ., Δημητρακούλιας Ν., Γεωργιάδης Ν.

36ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κρήτη 2003

19. Προσωρινή θεραπεία εντροπίου κάτω βλεφάρου με τη χρήση αλλαντοτοξίνης

Μπομπορίδης Κ., Μικρόπουλος Δ., Παππάς Φ., Εφρέμοβα Ρ., Μακρυδάκη Ε., Γεωργιάδης Ν.

36ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κρήτη 2003

20. Εφαρμογές της αλλαντοτοξίνης τύπου Α στην οφθαλμοπλαστική

Μπομπορίδης Κ., Ζιάκας Ν., Μικρόπουλος Δ., Γεωργιάδης Ν.

36ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κρήτη 2003

  1. 23. Ενδείξεις και συμπεράσματα επί 474 περιστατικών μεταμόσχευσης κερατοειδούς

Ζιάκας Ν., Λάλλος Ν., Μπομπορίδης Κ., Γεωργιάδης Ν

36ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κρήτη 2003

  1. 24. Αμφοτερόπλευρη ενδογενής ενδοφθαλμίτιδα μετά από οδοντιατρική επέμβαση

Τζέτζη Δ., Λάλλος Ν., Ζιάκας Ν., Μπομπορίδης Κ., Γεωργιάδης Ν.

36ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κρήτη 2003

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. Η πα­ρα­κέ­ντη­ση του υ­παμ­φι­βλη­στρο­ει­δι­κού υ­γρού στην ι­διο­πα­θή α­πο­κόλ­λη­ση του αμ­φι­βλη­στρο­ει­δούς.

Κ. Ζη­σιά­δης, Ι. Τσά­τσος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Θ. Δε­μιρ­τζό­γλου, Δ. Α­πο­στο­λο­πού­λου.

Πρα­κτικά 12ου Πανελλήνιου Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κού Συ­νε­δρί­ου, 178-185, 1979.

2. Κε­ρα­το­πλα­στι­κή και ε­ξαί­ρε­ση κα­ταρ­ρά­κτου σε έ­να χρό­νο.

Π. Κών­στας, Κ. Ζη­σιά­δης, Δ. Δε­ρε­κλής, Σ. Λά­κε, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης

Πρα­κτι­κά 12ου Πανελλήνιου Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κού Συ­νε­δρί­ου, 557, 1979.

3. Ι­ρι­δέ­γκλι­ση.

Ν. Δη­μη­τρα­κού­λιας, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης.

13ο Πα­νελ­λή­νιο Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κό Συ­νέ­δριο, Κα­βά­λα 1980, Πρα­κτι­κά Συ­νε­δρί­ου 475, 1980.

4. Πα­ρα­τη­ρή­σεις α­πό την χει­ρουρ­γι­κή α­ντι­με­τώ­πι­ση του βου­φθάλ­μου.

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Δ. Α­πο­στο­λο­πού­λου

13ο Πα­νελ­λή­νιο Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κό συ­νέ­δριο, Κα­βά­λα 1980, Πρα­κτι­κά συ­νε­δρί­ου, 480-482, 1980

5. Με­λα­νω­τι­κοί ό­γκοι ί­ρι­δος

Π. Κών­στας, Ι. Τσά­τσος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Ζ. Τσα­κι­ρί­δης

11ο Πα­νελ­λή­νιο Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κό Συ­νέ­δριο, Χαλ­κι­δι­κή 1978. Πρα­κτι­κά συ­νε­δρί­ου, 62-71, 1978.

6. Η ση­μα­σί­α της υ­πο­το­νί­ας στην εγ­χεί­ρη­ση του κα­ταρ­ρά­κτου

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Α. Λα­ζα­ρί­δου

Πρα­κτι­κά 14ου Πα­νελ­λη­νί­ου Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κού Συ­νε­δρί­ου, σελ. 176-181, Α­θή­να 1981

7. Φω­το­γρα­φι­κές μέ­θο­δοι στην ο­φθαλ­μο­λο­γί­α

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Ι. Τσά­τσος, Π. Σι­δέ­ρο­γλου.

Πρα­κτι­κά 16ου Πα­νελ­λη­νί­ου Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κού Συ­νε­δρί­ου, Λευ­κω­σί­α 1983, σελ. 523-545.

8. Γε­νι­κές εν­δεί­ξεις και α­ντεν­δεί­ξεις ε­φαρ­μο­γής εν­δο­φα­κών

Ν. Δη­μη­τρα­κού­λιας, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Π. Οι­κο­νο­μί­δης, Α. Δού­δου

Πρα­κτι­κά 17ου Πα­νελ­λη­νί­ου Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κού Συ­νε­δρί­ου, Σελ. 9-29, 1984

9. Ε­φαρ­μο­γή της πα­ναμ­φι­βλη­στρο­ει­δι­κής φω­το­πη­ξί­ας σε μη πα­ρα­γω­γι­κή δια­βη­τι­κή αμ­φι­βλη­στρο­ει­δο­πά­θει­α.

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Π. Οι­κο­νο­μί­δης, Γ. Στερ­γί­ου, Α. Δού­δου, Α. Α­λε­ξαν­δρί­δης.

Πρα­κτι­κά 17ου Πα­νελ­λη­νί­ου Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κού Συ­νε­δρί­ου, σελ. 302-308, 1984

10. Εφαρμογή της Argon Laser τραμπεκουλοπλαστικής σε μη ρυθμιζόμενο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας.

Π. Οικονομίδης, Γ. Στεργίου, Ν. Γεωργιάδης, Α. Αλεξανδρίδης.:

Πρακτικά 18ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου. Σελ 333-337, 1985.

11. Συ­ντή­ρη­ση μο­σχευ­μά­των κε­ρα­το­ει­δούς σε ορ­γα­νι­κά καλ­λιερ­γη­τι­κά δια­λύμ­μα­τα και ε­κτί­μη­ση του μο­σχεύ­μα­τος.

Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Ν. Πα­πα­δό­που­λος, Γ. Γε­ωρ­γιά­δης.:

Πρα­κτι­κά 1ου Βο­ρει­ο­ελ­λα­δι­κού Ια­τρι­κού Συ­νε­δρί­ου. Σελ. 323-326. Θεσ­σα­λο­νι­κη 1986.

12. Η ε­μπει­ρί­α μας και τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα σε 77 κε­ρα­το­πλα­στι­κές με συ­ντη­ρη­μέ­να μο­σχεύ­μα­τα.

Π. Κών­στας, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Ι. Τσά­τσος, Ν. Πα­πα­δό­που­λος, Α. Καρ­δα­σό­που­λος

Πρακτικα 21ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού συνεδρίου σελ. 575-577, 1988.

13. Η χρή­ση της κυ­κλο­σπο­ρί­νης-Α σε κε­ρα­το­πλα­στι­κές δυ­σμε­νούς προ­γνώ­σε­ως

Π. Κών­στας, Α. Καρ­δα­σό­που­λος, Ν. Πα­πα­δό­που­λος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Η. Βου­νο­τρυ­πί­δης

Ανακοίνωση 24ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού συνεδρίου, Κέρκυρα 1991.

14. Καλ­λιέρ­γει­α εν­δο­θη­λια­κών κυτ­τά­ρων κε­ρα­το­ει­δούς αν­θρώ­που και in vitro α­νά­πλα­ση κα­τε­στρα­μέ­νου εν­δο­θη­λί­ου μο­σχεύ­μα­τος.

Ν. Πα­πα­δό­που­λος, Α.Τριά­ντος, Α. Καρ­δα­σό­που­λος, Γ. Κο­λιά­κος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης.

Α­να­κοί­νω­ση 24ου Πα­νελ­λη­νί­ου Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κού Συ­νε­δρί­ου, Κέρ­κυ­ρα 1991.

15. Μεταμόσχευση καλλιεργημένου ενδοθηλίου κερατοειδούς γαλής.

Ν. Πα­πα­δό­που­λος, Α. Τριά­ντος, Α. Δε­σύ­ρης, Α. Καρ­δα­σό­που­λος, Ν. Γε­ωρ­γιά­δης, Γ. Κο­λιά­κος

Ανακοίνωση 25ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού συνεδρίου, Χαλκιδική 1992. Περιοδικό ΑΠ­Θ.

16. Ελεγχος ιστοσυμβατότητος σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για απόρριψη του κερατοειδικού μοσχεύματος.

Α. Καρδασόπουλος, Ν. Γεωργιάδης, Ζ. Γιαννόπουλος, Π. Α. Κώνστας.

Ανακοίνωση 25ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού συνεδρίου, Χαλκιδική 1992.

17. Δια­βη­τι­κή αμ­φι­βλη­στρο­ει­δο­πά­θει­α. Εν­δεί­ξεις, κα­νό­νες και­α­πο­τε­λέ­σμα­τα της θε­ρα­πεί­ας με Argon Laser

Ν. Γεωργιάδης, Α. Αλεξανδρίδης, Π. Οικονομίδης

25ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Τόμος εισηγήσεων σελ 7-18 1992

18. Η συμβολή της αυτόματης περιμετρίας στην παρακολούθηση της πορείας ασθενών με οπτική νευρίτιδα στα πλαίσια σκλήρυνσης κατά πλάκας

Χ. Τερζίδου, Ε. Τσίγκας, Δ. Πατλάκα, Σ. Λάκε, Μ. Πασχαλίδου, Ν. Γεωργιάδης, Ι. Μυλωνάς

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, Θεσσαλονίκη 1993

19. Συντήρηση μοσχευμάτων κερατοειδούς χοίρου σε τρία νέα καλλιεργητικά υλικά.

Α. Καρδασόπουλος, Α. Τριάντος, Ν. Γεωργιάδης, Θ. Μπουφίδης, Π.Α. Κώνστας

27 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χαλκιδική 1994

20. Τοποθέτηση ενδοκογχικής πρόθεσης από υδροξυαπατίτη

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Αισθητικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 1995

21. Επιλογή των ραμμάτων και της τεχνικής της κερατοπλαστικής

Ν. Γεωργιάδης, Α. Καρδασόπουλος, Θ. Μπουφίδης, Π.Α. Κώνστας

29 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1996

22. Επιπλοκές κερατοπλαστικής

Α. Καρδασόπουλος, Ν. Γεωργιάδης, Η. Βουνοτρυπίδης, Π. Α. Κώνστας

27 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο.Θεσσαλονίκη 1996

23. Επιπλοκές της Φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής με το VISX20/20

Ν. Γεωργιάδης, Σ. Λάκε, Α. Αλεξανδρίδης, Α. Καρδασόπουλος

27 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο.Θεσσαλονίκη 1996

24. Εγχείρηση καταρράκτου μετά από κερατοπλαστική

Α. Καρδασόπουλος, Ν. Γεωργιάδης, Γ. Μπαλανίκας, Π.Α. Κώνστας

27 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο.Θεσσαλονίκη 1996

25. Άμεση αντιμετώπιση αλκαλικών χημικών εγκαυμάτων του βολβού

Χ. Τερζίδου, Ν. Γεωργιάδης, Ι. Στύλλος

30ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Αθήνα 1997

26. Δευτερογενής ένθεση ενδοκογχικής πρόθεσης από υδροξυαπατίτη

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου, Α. Δημητριάδης

30ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Αθήνα 1997

27. Τραύματα κερατοειδούς και μεταμόσχευση

Α. Καρδασόπουλος, Ν. Γεωργιάδης, Θ. Μπουφίδης

30ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Αθήνα 1997

28. Επίκτητη βλεφαρόπτωση: Αποκατάσταση με επέμβαση στον ανελκτήρα

Χ. Τερζίδου, Ν. Γεωργιάδης.

31ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική 1998

29. Αποκατάσταση λαγοφθάλμου με ένθεση πλάκας χρυσού στο άνω βλέφαρο

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου.

31ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική 1998

30. Ο επιπολασμός του συνδρόμου αποφολίδωσης στη Θεσσαλονίκη

Θ. Μπουφίδης, Α.Γ.Π. Κώνστας, Ν. Γεωργιάδης, Ν. Δημητρακούλιας, Η. Βουνοτρυπίδης, Α. Μπένος

31ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική 1998

31. Κλινικά προβλήματα στην εφαρμογή ααεροδιαπερατών σκληρών φακών επαφής ( ΑΣΦΕ )

Μπουφίδης Θ, Κώνστας ΑΓΠ, Δημητρακούλιας Ν, Γεωργιάδης Ν.

Επίκαιρα Θέματα, Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία, Ύδρα, 1998.

32. Μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης σε παθήσεις της προσθίας επιφανείας του βολβού

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου

32ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ρόδος 1999

33. Η χρήση μικρών δόσεων ιστικού ενεργοποιητή του πλασμινογόνου στη θεραπεία των μεμβρανών ινικής στον πρόσθιο θάλαμο

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου, Ν. Χαλβατζής

32ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ρόδος 1999

34. Προκαταρτικά αποτελέσματα εφαρμογής ενός νέου τύπου κερατοκωνικού φακού επαφής.

Θ. Μπουφίδης, Α. Κώνστας, Ν. Δημητρακούλιας, Ν. Γεωργιάδης,

32ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ρόδος 1999

35. Αμνιωτική μεμβράνη

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου, Δ. Μικρόπουλος

32ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ρόδος 1999

36. Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων των δακρυικών σωληναρίων

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου, Δ. Μικρόπουλος

32ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ρόδος 1999

37. Επιδημική κερατοεπιπεφυκίτιδα. Μπορεί να προληφθεί η επέκταση της επιδημίας;

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου, Δ. Μικρόπουλος

Ανακοίνωση στο 33ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2000

38. Αντιμετώπιση θλαστικών τραυμάτων των βλεφάρων

Χ. Τερζίδου, Ν. Γεωργιάδης, Δ. Μικρόπουλος, Λ. Αναστασόπουλος

Ανακοίνωση στο 33ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2000

39. Αποτελέσματα από την εφαρμογή του νέου τύπου κερατοκωνικού φακού επαφής “Rose K”

Θ. Μπουφίδης, Ν. Δημητρακούλιας, Ν. Γεωργιάδης, Ε. Μάμτζιου, Γ. Σαλγκάμης

Ανακοίνωση στο 33ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2000

40. Εκτίμηση του χρόνου ανάνηψης ηλικιωμένων ασθενών μετά από γενική αναισθησία για οφθαλμιατρικές επεμβάσεις με σεβοφλουράνιο ή ισοφλουράνιο

Χ. Ζαχαριάδου, Κ. Καρακούλας, Σ. Τσακιλιώτης, Ν. Τασιάνας, Α. Αμανίτη, Ν. Γεωργιάδης, Δ. Βασιλάκος

Ανακοίνωση στο 33ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2000

41. Επίδραση προεγχειρητικής χορήγησης κλονιδίνης στην ενδοφθάλμια πίεση κατά την διασωλήνωση της τραχείας

Χ. Ζαχαριάδου, Δ. βασιλάκος, Κ. Καρακούλας, Σ. Τσακιλιώτης, Μ. Μαργαριτίδης, Ν. Γεωργιάδης, Μ. Γκιάλα.

Ανακοίνωση στο 33ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2000

42. Επιπολασμός οφθαλμικής υπερτονίας και γλαυκώματος σε δείγμα τυχαίου πληθυσμού ηλικίας 55-59 ετών στην Θεσσαλονίκη

Θ. Μπουφίδης, Α.Γ.Π. Κώνστας, Α. Μπένος, Η. Βουνοτρυπίδης, Ν. Γεωργιάδης, Ν. Δημητρακούλιας

Ανακοίνωση στο 33ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2000

43. Μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης στην Οφθαλμολογίας: Εφαρμογές και αποτελέσματα

Ν. Γεωργιάδης, Ν. Ζιάκας, Ν. Λάλλος

!2ο Πανελλήνιο συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Θεσσαλονίκη 2001

44. Ενδείξεις και συμπεράσματα επί 398 περιστατικών μεταμόσχευσης κερατοειδούς

Ν. Ζιάκας, Ν. Λάλλος, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Γεωργιάδης

12ο Πανελλήνιο συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Θεσσαλονίκη 2001

45. Η χρήση ομολόγου ορού στην αντιμετώπιση υποτροπιαζόντων ελκών του κερατοειδούς

Ν. Γεωργιάδης, Ν. Ζιάκας, Ν. Λάλλος

35o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χαλκιδική 2002

46. Τραύματα στα παιδιά : Τριετής ανασκοπική μελέτη των περιστατικών που προσήλθαν στις εφημερίες του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Ν.Ζιάκας, Β.Μόσχου, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Λάλλος, Α. Κοσκοσάς, Ν. Γεωργιάδης.

35o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χαλκιδική 2002

47. Υπερμικροσκοπική διερεύνηση νηματίων, ιδιάζουσας περίπτωσης νηματοειδούς κερατοειδίτιδας.

Μ. Μάνθου, Ν. Χαλβατζής, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Γεωργιάδης, Α. Μάνθος.

35ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χαλκιδική 2002

48. Η χρήση του ομόλογου ορού στην αντιμετώπιση των υποτροπιαζόντων ελκών του κερατοειδούς και επίμονων επιθηλιακών ελλειμμάτων.

Ν. Γεωργιάδης, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Α. Κοσκοσάς.

35o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χαλκιδική 2002

49. Συσχέτιση κλινικής εκτίμησης και ιστολογικής ανάλυσης στην αφαίρεση περιοφθάλμιων δερματικών όγκων.

Ν. Χαλβατζής, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Ν. Λάλλος, Ν. Γεωργιάδης.

35o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χαλκιδική 2002

50. Η χρήση της αλλαντοξίνης στη θεραπεία έλξης του άνω βλεφάρου από παράλυση του προσωπικού νεύρου.

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Α. Κοσκοσας, Ν. Γεωργιάδης.

35o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χαλκιδική 2002

51. Ενδοθηλίνη1 και σύνδρομο αποφολίδωσης

Γ. Κολιάκος, Α. Κώνστας, Μ. Οικονομοπούλου, Σ. Μαλούτας, Ν. Γεωργιάδης

Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής

52. Βιοχημικές μεταβολές στο υαλοειδές υγρό ασθενών με σύνδρομο αποφολίδωσης

Γ. Κολιάκος, Α. Κώνστας, Π. Λιάκος, Μ. Οικονομοπούλου, Ι. Τέρσης, Ν. Γεωργιάδης

53. Εκμάθηση φακοθρυψίας. Παρατηρήσεις ανάλογα με την εμπειρία του χειρουργού

Ι. Τσινόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ω. Λελιοπούλου, Ν. Δημητρακούλιας, Ν. Γεωργιάδης

54. Αντιμετώπιση χημικών εγκαυμάτων της οφθαλμικής επιφάνειας

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Δ. Μικρόπουλος, Ε. Γεωργιάδου,Ν. Γεωργιάδης

55. Ενδείξεις και συμπεράσματα επί 398 περιστατικών μεταμόσχευσης κερατοειδούς

Ν. Γεωργιάδης, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Λάλος, Α. Γρατσωνίδης, Θ. Παππάς, Ν. Ζιάκας

56. Κλινική αξιολόγηση και χειρουργική εξαίρεση περιοφθαλμικών όγκων

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Δ. Μικρόπουλος, Α. Κοσκοσάς, Ι. Μπίσμπας, Ν. Γεωργιάδης

57. Αποκατάσταση εξωβολβικών τραυμάτων κόγχου

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Δημητρακούλιας, Μ. Γλυκοφρύδη, Σ. Βελίκη, Β. Λιαράκος, Ν. Γεωργιάδης

58. Αντιμετώπιση χημικών εγκαυμάτων του εμπροσθίου ημιμορίου με τη χρήση αμνιακής μεμβράνης και μοσχευμάτων βλαστικών κυττάρων

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Δ. Μικρόπουλος, Ν. Γεωργιάδης

17ο Διεθνές συνέδριο Ελληνικής εταιρείας ενδοφακών και διαθλαστικής χειρουργικής. Αθήνα 2003

59. Φακοθρυψία μετά από κερατοπλαστική

Ν. Ζιάκας, Ι. Τσινόπουλος, Δ. Τζέτζη, Ν. Λάλλος, Ν. Γεωργιάδης

17ο Διεθνές συνέδριο Ελληνικής εταιρείας ενδοφακών και διαθλαστικής χειρουργικής. Αθήνα 2003

60. Η χρήση του Dysport στην αντιμετώπιση του λαγοφθάλμου από παράλυση του προσωπικού

Κ.Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Δ. Μικρόπουλος, Ν. Γεωργιάδης

61. Αποκατάσταη ελλειμμάτων του κάτω βλεφάρου με την τεχνική του Hughes

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Δ. Μικρόπουλος, Ν. Γεωργιάδης.

62. Ακρίβεια της κλινικής εκτίμησης στην χειρουργική εξαίρεση βλεφαρικών όγκων

Μπομπορίδης Κώστας, Ζιάκας Νίκος, Μικρόπουλος Δημήτρης, Λελιοπούλου Ωραία, Μπίσμπας Ιωάννης, Γεωργιάδης Νίκος.

Πανελλήνιο συνέδριο Δερματολογίας. Αθήνα 2003

63. Αφαίρεση όγκων κάτω βλεφάρου και αποκατάσταση με την τεχνική Hughes

Μπομπορίδης Κώστας, Ζιάκας Νίκος, Μικρόπουλος Δημήτρης, Παππάς Φάνης, Καλινδέρης Κώστας, Γεωργιάδης Νίκος.

Πανελλήνιο συνέδριο Δερματολογίας. Αθήνα 2003

64. Αμεση σύγκλειση με δερματικό κρημνό Tenzel για την αποκατάσταση ελλειμμάτων του κάτω βλεφάρου

Μπομπορίδης Κώστας, Ζιάκας Νίκος, Μικρόπουλος Δημήτρης, Τζέτζη Μπέτυ, Ιωαννίδου Βούλη, Γεωργιάδης Νίκος.

Πανελλήνιο συνέδριο Δερματολογίας. Αθήνα 2003

65. Aποτελέσματα εξωτερικής ασκορρινοστομίας με αναστόμωση κρημνών βλεννογόνου

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Δ. Μικρόπουλος, Ν. Γεωργιάδης.

Πανελλήνιο συνέδριο ωτορινολαρυγγολογίας. Θεσσαλονίκη 2003

66. Εφαρμογές της αλλαντοτοξίνης Dysport στην Οφθαλμοπλαστική

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Δ. Μικρόπουλος, Ν. Γεωργιάδης.

Πανελλήνιο συνέδριο ωτορινολαρυγγολογίας. Θεσσαλονίκη 2003

66. Η χρήση μοσχευμάτων χρυσού στην αντιμετώπιση λαγοφθάλμου από παράλυση του προσωπικού νεύρου

Ν. Γεωργιάδης, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Δ. Μικρόπουλος, Χ. Τερζίδου.

Πανελλήνιο συνέδριο ωτορινολαρυγγολογίας. Θεσσαλονίκη 2003

67. Αποκατάστση ελλειμμάτων του κάτω βλεφάρου με κρημνό ταρσοεπιπεφυκότα κατά Hughes

Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Δ. Μικρόπουλος, Θ. Παππάς, Κ. Καλινδέρης , Ν. Γεωργιάδης.

Πανελλήνιο συνέδριο ωτορινολαρυγγολογίας. Θεσσαλονίκη 2003

68. Hyperopia correction by non contact holmium: Yag-Laser Thermal Keratoplasty: Long term follow-up results.

M. Balidis, N.Papadopoulos, S. Androudi, P. Brazitikos, MD, K. Fotiadis, K. Kalideris, N. Geprgiadis.

69. Laser Photoablation to treat aniridic keratopathy: a Pilot study.

M. Balidis, S. Androudi, P. Brazitikos, N. Papadopoulos, N. Georgiadis.

70. One-Step “In – the bag” insertion oh the “ 3- Pieces” Acrylic foldable IOL “ AR40E Sensar” with complete handling of the “ Amo Emerald Injector”, from temporal corneal incision 2,75 MM.

Bufidis Th, Papageorgiou L, Ioannidis V, Georgiadis N.

71. Pulsed Phacoemulsification: The Basic requisitionfor cool Phaco.

E. Economidis, I. Tsinopoulos, S. Lake, N. A. Lallos, Th. Pappas, S. A. Dimitracos, N. Georgiadis.

72. Clinical Evaluation of Hydrophilic Acrylic Lenses after two years follow-up period.

Ioannis P. Zacharopoulos, MD, Fanny Segev, MD, Simona Jaeger-Roshu, MD, Ehud Assia, MD.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

1. Lasers στην Οφθαλμολογία

Συντονιστής Επ. Καθηγητής Ν. Γεωργιάδης

Π. Τραιανίδης, Α. Νικολακόπουλος, Α. Αλεξανδρίδης, Σ. Δημητράκος

24ο Συνέδριο Χειρουργικής. Θεσσαλονίκη 1989

2. Βασικές αρχές ενδείξεις και επιπλοκές Nd-Yag Laser

Συντονιστής Καθηγητής Κ. Ψύλλας

Συμμετέχουν: Ν. Γεωργιάδης, Σ. Δημητράκος, Π. Οικονομίδης

22 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Κέρκυρα 1989

3. Excimer Laser

Συντονιστής Π. Κώνστας

Συμμετέχουν Λ. Βατάκας, Α. Βορκάς, Ν. Γεωργιάδης, Δ. Δερεκλής, Α. Καρδασόπουλος, Σ. Λάκε, Ε. Μάμτζου, Ν. Παπαδόπουλος

Επίκαιρα Θέματα Οφθαλμολογίας. Βόλος, 1992

4. Τελευταίες εξελίξεις στην τεχνική συντηρήσεως των μοσχευμάτων κερατοειδούς και της κερατοπλαστικής.

Συντονιστής Π. Κώνστας

Συμμετέχουν: Ν. Γεωργιάδης, D. Easty, K. Engelmann, F. Hoffmann, Ι. Κολιόπουλος, R. Sundmacher, Μ. Τραγάκης, Ι. Τσαμπαρλάκης

Επίκαιρα Θέματα. Ρέθυμνο 1992

5. Δακρυική Συσκευή. Παθήσεις θεραπεία

Συντονιστής Κ. Ψύλλας

Συμμετέχουν: R. Welham,Ν. Γεωργιάδης, Β. Ευταξίας, Ι. Μητσιώνης, Δ. Μιλτσακάκης, Ι. Μπρισίμης

Επίκαιρα Θέματα. Αρχαία Ολυμπία 1993

6. Χειρουργική αντιμετώπιση διαμπερών τραυμάτων βολβού.

Συντονιστής Κ. Ζησιάδης

Συμμετέχουν: Ν. Γεωργιάδης, Ι. Πανίδου, Ι. Τσάτσος, Χ. Χαραλαμπίδης

Εαρινό Συμπόσιο. Καστοριά 1995

7. Μεταμόσχευση κερατοειδούς

Συντονιστής Δ. Δρούτσας

Συμμετέχουν: D. Easty, Σ. Αλημίση, Ν. Γεωργιάδης, Ι. Κολιόπουλος, Ε. Συρμπόπουλος, Μ. Τραγάκης

28 ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. 1995

8. Η Αυτόματη Περιμετρία στο Γλαύκωμα

Συντονιστής Ν. Γεωργιάδης

Συμμετέχουν: Σ. Βούτας, Σ. Δημητράκος, Ν. Μυλόπουλος, Χ. Τερζίδου

Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος 1996

9. Φακοθρυψία για αρχαρίους

Συντονιστής Καθηγητής Π. Κώνστας

29ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 1996

10. Διαθλαστική χειρουργική με Excimer Laser

Συντονιστής Καθηγητής Π. Κώνστας

29ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 1996

11. Επεμβάσεις στη Μυωπία με Laser

Συντονιστής Π.Α. Κώνστας

Ν. Γεωργιάδης, Δ. Δερεκλής, Σ. Λάκε, Ε. Μάμτζιου, Ν. Παπαδόπουλος, Α. Παπούλης

Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία. Βέρροια 1996

12. Χρόνιες επιπεφυκίτιδες, οξείες κερατίτιδες- Αντιμετώπιση

Συντονιστής Καθηγητής Ι. Κολλιόπουλος

Συμμετέχουν: Ν. Γεωργιάδης, Ε. Καλδή, Ν. Μαρκομιχελάκης, Α. Νικολάου, Ν. παπαδόπουλος, Χ. Χαραλαμπίδης

31ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική ,1998

13. Διαθλαστική Χειρουργική. Αποτελέσματα, επιπλοκές, νεώτερες εξελίξεις

Συντονιστής Καθηγητής Π. Κώνστας

Συμμετέχουν: Λ. Βατάκας, Α. Βορκάς, Η. Βουνοτρυπίδης, Ν. Γεωργιάδης, Δ. Δερεκλής, Α. Καρδασόπουλος, Α. κώνστας, Ε. Μάμτζιου, Ν. Παπαδόπουλος

31ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική ,1998

14. Κερατοπλαστική-Γλαύκωμα-καταρράκτης

Συντονιστής Επίκουρος Καθηγητής Ν. Γεωργιάδης

Συμμετέχουν: Α. Νικολάου, Α. Κανδαράκης, Ν. Μυλόπουλος, Π. Παρούσης

31ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική ,1998

15. Πλαστικές επεμβάσεις εξωτερικών μορίων

Συντονιστής Ν. Γεωργιάδης

Συμμετέχοντες: Β. Ευταξίας Ι. Ντούντας, Χ. Τερζίδου, Γ. Χαρώνης

32ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ρόδος 1999

16. Νεώτερες εξελίξεις στην οφθαλμοπλαστική, εντρόπιο, εκτρόπιο τριχίαση

Συντονιστής Ν.Γεωργιάδης

Συμμετέχουν: Ε. Ηλιαδέλης, Σ. Λιαρίκος, Κ. Μπομπορίδης, Ι. Ντούντας, Χ. Τερζίδου, Γ. Χαρώνης, Χ. Χαραλαμπίδης

33ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη 2000

17. Νεώτερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της Διαβητικής Αμφιβλη-στροειδοπαθείας

Συντονιστής Δ. Χατζούλης

Συμμετέχουν Ν. Γεωργιάδης, Χ. Καλογερόπουλος, Α. Βακάλης

Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. Φλώρινα 2001

18. Penetrating Keratoplasty

Συντονιστής M. Τραγάκης

Συμμετέχουν Γ. Νικιτόπουλος, Ν. Γεωργιάδης, Γ. Μιλτσακάκης, Δ. Βάκρος, Ν. Ζιάκας

15th International Congress of the Hellenic Society of Intraocular Implant and Refractive Surgery. Athens 2001

19. O Ανοφθαλμικός Κόγχος στο κατώφλι του 21ου αιώνα

Συντονιστής: Ν. Γεωργιάδης

Συμμετέχουν: Δ. Βασαρδάνης, Β. Ευταξίας, Ι. Ντούντας, Γ. Χαρώνης

Επίκαιρα Θέματα Οφθαλμολογίας. Σκιάθος 2001

20. Χειρουργικές Παθήσεις Κερατοειδούς

Συντονιστής : Εμ. Βαικούσης

Συμμετέχουν: Ν. Γεωργιάδης, Δ. Μιλτσακάκης, Γ. Παυλόπουλος, Χ. Σιγανός

Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία. Αθήνα 2001

21. Ξηροφθαλμία

Συντονιστής: Ν. Γεωργιάδης

Συμμετέχουν: Ν. Ζιάκας, Κ. Μπομπορίδης

Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2002

22. Μεταμοσχεύσεις στην οφθαλμολογία

Συντονιστής: Ν. Γεωργιάδης

Συμμετέχουν: Ν. Ζιάκας, Κ. Καραμπάτσας, Χ. Σιγανός, Μ. Τραγάκης

15ο Διεθνές συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής. Αθήνα 2002

23. Ενδείξεις και εφαρμογές της αμνιακής μεμβράνης στην οφθαλμολογία

Συντονιστής Ν . Γεωργιάδης

Συμμετέχουν Κ. Μομπορίδης, Ν. Ζιάκας,Χ. Σιγανός

17ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας ενδοφακών και διαθλαστικής χειρουργικής, Αθήνα 2003

24. Χειρουργική του πτερυγίου και συμπληρωματικές μέθοδοι θεραπείας

Συντονιστής Ν. Γεωργιάδης

Συμμετέχουν Α. Παπανδρούδης, Κ. Μπομπορίδης, Χ. Σιγανός

17ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας ενδοφακών και διαθλαστικής χειρουργικής, Αθήνα 2003

25. Επιπλοκές στη φακοθρυψία

Συντονιστής Ν. Γεωργιάδης

Συμμετέχουν Ν. Ζιάκας, Π. Μπραζιτίκος, Ι. Τσινόπουλος, Π. Οικονομίδης

17ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας ενδοφακών και διαθλαστικής χειρουργικής, Αθήνα 2003

26. Διαμπερής κερατοπλαστική

Συντονιστής Μ. Τραγάκης

Συμμετέχουν Σπ. Γεωργαράς, Γ. Νικητόπουλος, Ν. Γεωργιάδης, Γ. Μιλτσακάκης, Δ. Βάκρος

17ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας ενδοφακών και διαθλαστικής χειρουργικής, Αθήνα 2003

27. Αλλεργικές επιπεφυκίτιδες

Συντονιστής Ν. Γεωργιάδης

Συμμετέχουν Χ. Μπασιάκος, Γ. Ζαφειράκης

ΟΕΒΕ, Φλώρινα 2003

28. Σύγχρονη διαγνωστική του γλαυκώματος

Συντονιστής Ν. Γεωργιάδης

Συμμετέχουν Κ. Καραμπάτσας, Γ. Κίτσος, Α. Κώνστας, Ν. Μυλόπουλος, Φ. Τοπούζης, Σ. Τσιρώνη

Διεθνές Συνέδριο Γλαυκώματος. Αθήνα 2003

29. Φλεγμονές του κερατοειδούς

Συντονιστής Ν. Γεωργιάδης

Συμμετέχουν G. Melles, N. Ζιάκας, Α. Καρδασόπουλος, Χ. Σιγανός, Α. Χαρώνης

Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία. Εαρινό Συμπόσιο. Βόλος 2002

30. Μεταμοσχεύσεις στην Οφθαλμολογία

Συντονιστής Ν. Γεωργιάδης

Συμμετέχουν Ν. Ζιάκας, Κ. Καραμπάτσας, Χ. Σιγανός, Μ. Τραγάκης, Α. Χαρώνης

Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία. Επίκαιρα θέματα οφθαλμολογίας. Μυτιλήνη 2002

31. Νεώτερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση των παθήσεων της αποχετευτικής μοίρας της δακρυικής συσκευής

Συντονιστής Κ. Ψύλλας

Συμμετέχουν Ν. Γεωργιάδης, Ε. Δεττοράκης, Κ. Ιωαννάκης, Η. Καραπάντζος, Β. Ευταξίας, Π. Ασκητής. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη 2003

32. Ενδείξεις και εφαρμογές της αμνιακής μεμβράνης στην οφθαλμολογία

Συντονιστής Ν . Γεωργιάδης

Συμμετέχουν Κ. Μομπορίδης, Ν. Ζιάκας,Χ. Σιγανός

18ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας ενδοφακών και διαθλαστικής χειρουργικής, Αθήνα 2003

33. Χειρουργική του πτερυγίου και συμπληρωματικές μέθοδοι θεραπείας

Συντονιστής Ν. Γεωργιάδης

Συμμετέχουν Α. Παπανδρούδης, Κ. Μπομπορίδης, Χ. Σιγανός

18ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας ενδοφακών και διαθλαστικής χειρουργικής, Αθήνα 2003

34. Η χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων του οφθαλμικού κόγχου.

Συντονιστής Ν. Δημητρακούλιας

Συμμετέχουν Ν. Γεωργιάδης, Σ. Μαλούτας, Κ. Μπομπορίδης, Σ. Τριαρίδης

Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκη 2004

35. Επιπεφυκίτιδες.

Στρογγυλή τράπεζα. Συντονιστής Ν. Γεωργιάδης.

Συμμετέχοντες: Ν. Ζιάκας, Γ. Καμπάκης, Ν. Κοζέης, Κ. Μπομπορίδης

3η Διανοσοκομειακή Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Οφθαλμολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2004.

36. Ενδείξεις και εφαρμογές αμνιακής μεμβράνης στην οφθαλμολογία.

Στρογγυλή τράπεζα. Συντονιστής Ν. Γεωργιάδης.

Συμμετέχοντες: Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Χ. Σιγανός

19ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφθάλμιων Φακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, Αθήνα, Φεβρουάριος 2005.

37. Η χειρουργική του κερατοειδούς: κερατοπλαστική – αμνιακή μεμβράνη – εγκαύματα.

Στρογγυλή τράπεζα. Συντονιστής Ν. Γεωργιάδης.

Συμμετέχοντες: Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Χ. Σιγανός, Χ. Τερζίδου, Δ. Μιλτσακάκης

1ο Διαπανεπιστημιακό Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, Νοέμβριος 2005.

38. Ξηροφθαλμία

Στρογγυλή τράπεζα. Συντονιστής Ν. Γεωργιάδης

Συμμετέχοντες: Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Γ. Χαρώνης, Χ. Τερζίδου, Χ. Καλογερόπουλος

20ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφθάλμιων Φακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, Αθήνα, Φεβρουάριος 2006.

39. Χειρουργική του πτερυγίου

Στρογγυλή τράπεζα. Συντονιστής Ν. Γεωργιάδης.

Συμμετέχοντες: Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Δ. Μικρόπουλος, Α. Παπανδρούδης

20ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφθάλμιων Φακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, Αθήνα, Φεβρουάριος 2006.

40. Ξηροφθαλμία

Στρογγυλή τράπεζα. Συντονιστής Ν. Γεωργιάδης

Συμμετέχοντες: Ν. Ζιάκας, Κ. Μπομπορίδης, Θ. Μπουφίδης, Χ. Τερζίδου

Εαρινό Συμπόσιο Πανελλήνιας Οφθαλμολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006.

41. Η χρήση της αμνιακής μεμβράνης στην Οφθαλμολογία

Κλινικό φροντιστήριο. Συντονιστής Ν. Γεωργιάδης

Συμμετέχοντες: Ζιάκας Ν., Κ. Μπομπορίδης, Μικρόπουλος Δ., Τερζίδου Χ., Σάκκιας Γ., Χαλβατζής Ν.

22ο Διευνές συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

1. Φωτογραφικές μέθοδοι στην Οφθαλμολογία

Ν. Γεωργιάδης, Ι. Τσάτσος, Π. Σιδέρογλου

16ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Λευκωσία Κύπρος. 1983. Πρακτικά σελ.523-545

2. Γενικές ενδείξεις και αντενδείξεις εφαρμογής ενδοφακών

Πρακτικά 17ου Πανελλήνιου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου, σελ 9-29, 1984

Ν. Δημητρακούλιας, Ν. Γεωργιάδης, Π. Οικονομίδης, Α. Δούδου

3. Μεταμόσχευση κερατοειδούς

Ν. Γεωργιάδης

6ο Πανελλήνιο συνέδριο μεταμοσχεύσεων. Θεσσαλονίκη 1989

4. Η χειρουργική αντιμετώπιση κακώσεων των προασπιστικών μορίων

Ν. Γεωργιάδης, Ν. Δημητρακούλιας, Σ. Δούδου-Κακαβούτη,Β. Μόσχου, Σ. Μοχίντρα 1991

5. Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Ενδείξεις κανόνες και αποτελέσματα της θεραπείας με Argon Laser

Ν. Γεωργιάδης, Α. Αλεξανδρίδης, Π. Οικονομίδης

25ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό συνέδριο. 1992

6. Επιπλοκές παιδοφθαλμολογικών επεμβάσεων. Μέρος Ι. Επιπλοκές επεμβάσεων στον συγγενή καταρράκτη:

Α. Κακαβούτη-Δούδου, Β. Μόσχου, Ν. Γεωργιάδης, Χ. Μπασιάκος, Ε. Καλδή, Χ. Τοπουζίδης, Σ. Διάφας, Δ. Δαρδαμπούνης

Τόμος Εισηγήσεων του 29ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου, σελ. 136-143, Θεσσαλονίκη, Μάιος – Ιούνιος 1996.

7. Μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης

Ν. Γεωργιάδης, Ν. Ζιάκας, Δ. Μικρόπουλος, Σ. Λάκε

Τόμος εισηγήσεων 34 ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού συνεδρίου σελ. 26-34, 2001

8. Αντιμετώπιση χημικών εγκαυμάτων

Ν. Γεωργιάδης, Χ. Τερζίδου, Ν. Ζιάκας, Ι. Ζαραγουλίδης

Τόμος εισηγήσεων 33 ου Πανεληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου σελ.59-66, 2000

9. Διαγνωστική και θεραπευτική του ξηρού οφθαλμού

Τόμος εισηγήσεων 35ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού συνεδρίου, 2002

10. Η φακοθρυψία σε ειδικές περιπτώσεις. Συνδυασμένη επέμβαση καταρράκτη και μεταμόσχευσης κερατοειδούς.

Ν. Γεωργιάδης, Ν. Ζιάκας, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Λάλλος.

Τόμος εισηγήσεων 35ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού συνεδρίου, 2002

11. Θεραπεία του ξηρού οφθαλμού.

Γεωργιάδης Ν, Ζιάκας Ν, Μπομπορίδης Κ, Λαλλος Ν.

Τόμο Εισηγήσεων του 35ου Πανελλήνιου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου 2002:137-44.

12. Η φακοθρυψία σε ειδικές περιπτώσεις: συνδυασμένη επέμβαση καταρράκτη και μεταμόσχευσης κερατοειδούς.

Γεωργιάδης Ν, Ζιάκας Ν, Μπομπορίδης Κ, Λαλλος Ν.

Τόμο Εισηγήσεων του 35ου Πανελλήνιου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου 2002:195-6.

13. Θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια.

Μπομπορίδης Κ, Ζιάκας Ν, Οικονόμου Α, Κάλτσος Κ, Γεωργιάδης Ν.

Τόμο Εισηγήσεων του 37ου Πανελλήνιου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου, Χαλκιδική, Ιούνιος 2004:97-108.

14. Αποκατάσταση της οφθαλμικής επιφάνειας με την χρήση αμνιακής μεμβράνης.

Μπομπορίδης Κ, Μικρόπουλος Δ, Ζιάκας Ν, Γεωργιάδης Ν.

Τόμο Εισηγήσεων του 40ου Πανελλήνιου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου, Αθήνα, Μάϊος 2007:162-5.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

1. Θέμα: Δωρεά οργάνων- Μεταμοσχεύσεις

ΑΣΔΕΝ. Ανωτέρα σχολή Εμπορικού Ναυτικού, 1988

2. Θέμα: Μεταμοσχεύσεις –Δωρεά Οργάνων

ΔΟΣΑΤ. Αίθουσα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 1988

3. Θέμα: Η Συμβολή του Νοσηλευτικού Προσωπικού στη λειτουργία και τους σκοπούς της Τράπεζας Οφθαλμών

Νοσοκομείο ΑΧ ΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 1991

4. Θέμα: Η συμβολή των κοινωνικών λειτουργών στο έργο της Τράπεζας Οφθαλμών

Κοινωνικοί Λειτουργοί Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης. ΑΧΕΠΑ 1991

5. Θέμα: Μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς- Τράπεζα Οφθαλμών

Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 1991

6. Θέμα: Πρόγραμμα μηχανοργάνωσης των οφθαλμολογικών κλινικών της Θεσσαλονίκης

27ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Χαλκιδική 1994

7. Θέμα: Μεταμόσχευση κερατοειδούς και συντήρηση μοσχευμάτων

30ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Αθήνα 1997

Θέμα: Εντρόπιο

1ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Οφθαλμικής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής. Αθήνα 2001

9. Θέμα: Η χρήση της Αμνιακής μεμβράνης στην Οφθαλμολογία

35ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χαλκιδική 2002

10. Αντιμετώπιση χημικών εγκαυμάτων πρόσθιας επιφάνειας του βολβού

Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος 2002

11. Θέμα. Αντιμετώπιση χημικών εγκαυμάτων

36ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό συνέδριο. Κρήτη2003

Our Results

Aenean ullamcorper convallis mi, in viverra quam mattis sed. Sed at faucibus neque. Fusce egestas odio vitae augue scelerisque, in laoreet nisi bibendum