ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: Γεωργιάδου-Στεφανίδου Ειρήνη

Τόπος/ Χρόνος γέννησης: Θεσσαλονίκη, 22/09/1980

Διεύθυνση Ιατρείου: Εγνατία 77, 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310-242634 & 2310 -221279

Κινητό: 694 5464 970

E-mail: [email protected]

ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Α.Π.Θ. (Ιούλιο 2004 – Βαθμός Λίαν Καλώς Οκτώ)
  • Ειδικευόμενη ιατρός στην Οφθαλμολογική Κλινική του 424 ΓΣΝΕ (12-7-2007 – 12-7-2011)
  • Master Ιατρικής Αισθητικής
  • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

  • Επιστημονικός Συνεργάτης της Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ για 5 έτη
  • Επιστημονικός Συνεργάτης της Οφθαλμολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ έως και σήμερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Απόκτηση διδακτορικού διπλώματος με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ στις 31/5/2010 και αναγορεύτηκα ως διδάκτορας της ιατρικής σχολής στις 14/6/2010

ΠΤΥΧΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

AΓΓΛΙΚΑ: Lower, Certifacate of English Proficiency, Certificate of attending Bilingual Program

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ​

1. Association of POAG Risk Factors and the Thr377Met MYOC Mutation in an Isolated Greek Population
Wirtz MK, Samples JR, Toumanidou V, Charlesworth J, Mikropoulos DG, Kaltsos K, Economou a, Dimopoulos A, Georgiadou I, Moumtzis, Papanastasiou A, Kramer PL, Dyer T, Blangero J, Konstas A
IOVS 2010 Jun;51(6):3055-60. Epub 2010 Jan 27

Επιδημιολογική μελέτη: Στη μελέτη αυτή γίνεται διερεύνηση της συσχέτισης του μεταλλαγμένου γονιδίου Thr377Met MYOC με την ενδοφθάλμια πίεση (ΕΟΠ), το κεντρικό πάχος κερατοειδούς και το κάθετο πηλίκο κοίλανσης-δίσκου στους κατοίκους του χωριού Ταξιάρχης Χαλκιδικής στο οποίο η συχνότητα των παραλλαγών του γονιδίου MYOC είναι εξαιρετικά υψηλή. Στο δείγμα του πληθυσμού του Ταξιάρχη που ερευνήθηκε η παραλλαγή T377M MYOC εμφανίζει σημαντική συσχέτιση με την αύξηση της ΕΟΠ και την κοίλανση. Δε βρέθηκε συσχέτιση με το πάχος του κερατοειδή.

2. Identification of a Synonymous Mutation (T255T) in ASB10 in the Primary Open-Angle Glaucoma GLC1F Family
Wirtz MK, Keller K, Samples, JR Sykes R, Gaudette D, Hewitt A, Papanastasiou A, Edmunds B, Hozack N, Craig J, Kramer P, Westaway S, Mikropoulos D, Empeslidis T, Toumanidou V, Dimopoulos A, Georgiadou I, Giannopoulos T, Konstas A, Mackey D, Acott Ted
IOVS 2010; Epub ahead of print

Γενετική μελέτη

3. Long-term follow up of autologous serum treatment for recurrent corneal erosions.
Ziakas NG, Boboridis KG, Terzidou C, Naoumidi TL, Mikropoulos D, Georgiadou EN, Georgiadis NS
Clin Experiment Ophthalmol. 2010 Oct;38(7):683-7

4. Changing indications for penetrating keratoplasty in Greece, 1982-2006: a multicenter study.
Siganos CS, Tsiklis NS, Miltsakakis DG, Georgiadis NS, Georgiadou IN, Kymionis GD, Pallikaris IG
Cornea. 2010 Apr;29(4):372-4

5. Twenty-four-hour intraocular pressure control with bimatoprost and the bimatoprost/timolol fixed combination administered in the morning, or evening in exfoliative glaucoma.
Konstas AG, Holló G, Mikropoulos D, Tsironi S, Haidich AB, Embeslidis T, Georgiadou I, Irkec M, Melamed S.
Br J Ophthalmol. 2010 Feb;94(2):209-13. Epub 2009 Oct 12.

6. Myocilin variations and familial glaucoma in Taxiarchis, a small Greek village.
Wirtz MK, Konstas AG, Samples JR, Kaltsos K, Economou A, Dimopoulos A, Georgiadou I, Petersen MB.
Mol Vis. 2008 Apr 25; 14: 774-81.

7.Τwenty-four-hour efficacy of the brimonidine/timolol fixed combination versus therapy with the unfixed components.
Konstas AG, Katsimpris IE, Kaltsos K, Georgiadou I, Kordelou A, Nelson LA, Stewart WC.
Eye (Lond). 2008 Nov; 22(11):1391-7. Epub 2007 Jun 15

1. Ανωμαλία του Peters
Β.Τουμανίδου,Ν.Ζιάκας,Π.Οικονομίδης, E. Γεωργιάδου
Οφθαλμολογία 2007, 19 :57-59
Πρόκειται για εργασία- ανασκόπηση.
Ανακεφαλαιώνονται τα κλινικά χαρακτηριστικά, η ταξινόμηση και η αντιμετώπιση του συνδρόμου.

2. Οφθαλμική τοξοπλάσμωση
Α.Θ.Δημόπουλος, Π.Κ.Οικονομίδης, Ε.Ν.Γεωργιάδου, Β.Τουμανίδου
Οφθαλμολογία 2007, 19: 159-165
Πρόκειται για εργασία- ανασκόπηση. Ανακεφαλαιώνονται ο τρόπος μετάδοσης, οι μορφές της, ο τρόπος διάγνωσης, τα κυριότερα κλινικά σημεία καθώς και οι τρόποι θεραπείας της πάθησης..

3. Περίπτωση μελανώματος ίριδας
Β.Ν.Τουμανίδου,Ε.Ν.Γεωργιάδου, Α.Δημόπουλος, Ν.Σ.Γεωργιάδης .
Οφθαλμολογία 2007, 19:214-217
Το πρωτοπαθές μελάνωμα ίριδας είναι σπάνιος όγκος. Περιγράφεται μια σπάνια περίπτωση μελανώματος ίριδας. Γίνεται συζήτηση για τον τρόπο αντιμετώπισης του.

4. Νέες τεχνικές στην διάγνωση παθήσεων βυθού
Α. Δημόπουλος, Ε. Γεωργιάδου, Β. Τουμανίδου, Σ. Ανδρούδη, Π. Μπραζιτίκος
Δημοσίευση στον τόμο Εισηγήσεων του 40ο Πανελλήνιου Οφθαλμολογικού συνεδρίου, 23-26 Μαίου 2007, σελ. 51-57
Εισήγηση: Η υψηλής ανάλυσης απεικόνιση του αμφιβληστροειδή έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τελευταία δεκαετία. Αποτέλεσμα οι τελευταίου τύπου καινοτόμες συσκευές απεικόνισης που έχουν φέρει κυριολεκτικά επανάσταση τόσο στην διάγνωση όσο και στην θεραπευτική προσέγγιση πληθώρας παθήσεων του βυθού. Σήμερα, έχει αποκτηθεί ιδιαίτερη εμπειρία από τη χρήση αυτών των απεικονιστικών μεθόδων, ενώ με την έλευση των νεότερων τεχνολογιών απεικόνισης (Spectral High Speed OCT, UHR OCT-Ultrahigh Resolution, HRA-Heidelberg Retina Angiography) αναμένεται ότι θα ελαχιστοποιηθούν τα μειονεκτήματα και θα καταστεί δυνατή η ενδελεχής διερεύνηση, παρακολούθηση και αποτελεσματικότερη θεραπεία των παθήσεων του οπισθίου ημιμορίου. Στην εισήγηση αυτή, θα παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις στην απεικονιστική τεχνολογία του οπίσθιου ημιμορίου.

5. Απεικονιστικές μέθοδοι κερατοειδή
Ν. Ζιάκας, Ν. Γεωργιάδης, Ν. Παπαδόπουλος, Μ. Μπαλίδης, Κ. Κάλτσος, Α. Οικονόμου, Ρ. Εφρέμοβα, Ε. Γεωργιάδου
Δημοσίευση στον τόμο εισηγήσεων του 39ου Πνελλήνιου Οφθαλμολογικού συνεδρίου, 7-11 Ιουνίου 2006 σελ. 7

Εισήγηση: Στην εισήγηση περιγράφονται οι απεικονιστικές μέθοδοι του κερατοειδούς όπως είναι η παχυμετρία και οι ενδείξεις για την εφαρμογή της.

6. Παθήσεις κόγχου μιμούμενες οπίσθια σκληρίτιδα.
Β. Τουμανίδου, Γ. Μουμτζής, Κ. Μπομπορίδης, Ε. Γεωργιάδου, Π.
Μπραζιτίκος, Σ. Ανδρούδη, Ν. Γεωργιάδης
Οφθαλμολογία 2009;21:35-39
Στην εργασία αυτή περιγράφονται δυο περιπτώσεις ετερογενών παθήσεων του κόγχου με συμπτωματολογία οπίσθιας σκληρίτιδας. Παραθέτονται τα ευρήματα της οφθαλμολογικής εξέτασης, ο εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος και συζητούνται τα κλινικά και θεραπευτικά σημεία της κάθε πάθησης χωριστά.

7. Ερπυστική χοριοαμφιβληστροειδίτιδα:Μακροχρόνια παρακολούθηση και
εξέλιξη
Β. Τουμανίδου, Σ. Ανδρούδη, Κ. Ντάμπος, Ε. Γεωργιάδου, Ν. Γεωργιάδης,
Π. Μπραζιτίκος
Οφθαλμολογία 2009, 21: 81-86
Παρουσιάζονται δυο περιστατικά με επαρκή χρόνο παρακολούθησης με αμφοτερόπλευρη συμμετοχή και πολλαπλές υποτροπές. Στην εργασία αυτή συζητάται η θεραπεία και η κατάληξη των σπάνιων αυτών περιστατικών.

8. Σύνδρομο ξηρού οφθαλμού
Κώστας Μπομπορίδης, Βικτώρια Τουμανίδου, Ειρήνη Γεωργιάδη, Νίκος Γεωργιάδης
Δημοσίευση στον τόμο εισηγήσεων του 43ου Πανελληνίου Οφθαλμολογικού
συνεδρίου, 26-30 Μαΐου 2010, σελ. 143-151

Εισήγηση:Το σύνδρομο ξηρού οφθαλμού, ξηρά κερατοεπιπεφυκίτιδα ή ξηροφθαλμίααποτελεί μία σημαντική υποκατηγορία των παθήσεων της οφθαλμικής επιφάνειας με αυξανόμενη κλινική εμφάνιση στον γενικό πληθυσμό. Ο αρχικός γενικευμένος ορισμός του εθνικού ινστιτούτου οφθαλμού (ΝΙΗ) από το 1995 θεωρούσε την έλλειψη ή δυσλειτουργία των δακρύων σαν την κύρια και μόνη αιτία της βλάβης της οφθαλμικής επιφάνειας και των επακόλουθων συμπτωμάτων. Ο ορισμός της ξηροφθαλμίας βελτιώθηκε σημαντικά το 2007 από την ομάδα εργασίας για την ξηροφθαλμία (DEWS) περιλαμβάνοντας τους περισσότερους παθογενετικούς μηχανισμούς και ορίζοντας την ξηροφθαλμία σαν μια πολυπαραγοντική νόσο των δακρύων και και της οφθαλμικής επιφάνειας που οδηγεί σε υποκειμενικά ενοχλήματα και διαταραχές της όρασης.

1. A One-Year Randomized Randomized Trial Investigating The Value Of an Intervention to Enhance Adherence in Newly-Diagnosed Glaucoma Patients Receiving Prostagladin Monotherapy and in Patients Who Are Candidates for Adjunctive Therapy.
A.G. Konstas, S. Tsironi, I. Georgiadou, M.B. Nasr, D.Mikropoulos, A.T. Dimopoulos, V. Toumanidou, A.B. Haidich, B. Seath, A. L. Robin.
Poster presentation, ARVO 2009 Annual Meeting, 3-7 May 2009, Ft. Lauderdale, Florida

2. Association of the Thr377Met MYOC Mutation With IOP and Vertical Cup-to-Disc Ratios in a small, Isolated Greek Population.
V. Toumanidou, M. K. Wirtz, J. R. Samples, A. Economou, J. Charlesworth, I. Georgiadou, T. Embeslidis, D.G. Mikropoulos, J. Blangero, A.G. Konstas
Poster presentation, ARVO 2009 Annual Meeting, 3-7 May 2009, Ft. Lauderdale, Florida

3. A one–year randomized trial evaluating the value of an intervention to enhance adherence in both newly-diagnosed glaucoma patients receiving prostaglandin monotherapy and in patients who are candidates for adjunctive therapy.
Georgiadou I., Tsironi S., Nasr M.B., Mikropoulos D. G., Dimopoulos A. T., Moumtzis G., Toumanidou V., Embeslidis T., Haidich A. B., Sleath B., Robin A. L., Konstas A.G.P.
Oral presentation, SOE 2009, 17th Congress of the European Society of Ophthalmology, June 2009, Amsterdam

4. Quality of 24-hour IOP control with bimatoprost and the bimatoprost/timolol fixed combination administered in the morning, or evening in exfoliative glaucoma.
D.G. Mikropoulos, G.Holl’o, S. Tsironi, A.B. Haidich, T. Embeslidis, I. Georgiadou, M. Ircec, S. Melamed, A. Papanastasiou, A.G.P. Konstas
Electronic Poster SOE 2009

5. 24-hour IOP control with bimatoprost and the bimatoprost/timolol fixed combination administered in the morning, or evening in exfoliative glaucoma.
D.G.Mikropoulos, A.G. Konstas, G. Hollo, S.Tsironi, A.B. Haidich, Y.Embeslidis, I.Georgiadou, M. Irkec, S. Melamed
Poster presentation, ARVO 2009 Annual Meeting 2009,Ft. Lauderdale, Florida

6. Management of Primary Pterygium with a Modified Rotating Conjunctival Autograft from the Excised Pterygium Body.
N.S. Georgiadis, K.G. Boboridis, V. Toumanidou, I. Georgiadou, D.G. Mikropoulos
Poster presentation, ARVO 2010 Annual Meeting, 2-6 May 2010, Ft. Lauderdale, Florida

7. Endothelioscopy performed in patients undergoing trabeculectomy with MMC.
Kaltsos K., Mylopoulos N., Ziakas N., Georgiadou EN, Yakoub S, Konstas A-G.P.
Oral presentation in SEEOS, July 2006

8. Prospective, long-term, comparative, randomized adherence study assessing the impact of intensive teaching on the value of adherence and the proper use of medications in glaucoma therapy.
Tsironi S, Georgiadou I.N., Haidich A.B., Konstas A.G., Nikolakopoulos A., Robin A.
Oral presentation in SEEOS, July 2006

9. The role of scanning laser polarimetry of retina nerve fiber layer (GDxVCC) in the early diagnosis of glaucoma.
Dimopoulos A.T., Kaltsos K., Economou A.I, Makridaki I., Nasr M., Georgiadou I.N., Konstas A.G.P
Oral presentation in SEEOS, July 2006

10. Comparison of dry eyes management with punctum plugs and acrylic lacrimal plugs.
Georgiadou E., Boboridis K., Mikropoulos D., Ziakas N.,Kaltsos K.,Oikonomou A., Georgiadis N.
Oral presentation in SEEOS, July 2006

11. Adherence with medical therapy
Oral presentation about the problem of non adherence with medical therapy
EVER 2007

12. Central corneal thickness in patients with exfoliation syndrome, exfoliative glaucoma, primary open angle glaucoma and ocular hypertention.
A.I. Economou, Kaltsos K., D. Mikropoulos, M.B. Nasr, I. Georgiadou, A.Dimopoulos, A.B. Haidich, N.Mylopoulos, N Ziakas, A.G.P. Konstas
Oral presentation in SOE/AAO 2007

13. Treatment of evaporative dry eyes secondary to meibomian gland dysfunction.
Boboridis K., Georgiadou E., Ziakas N., Mikropoulos D., Konstas A.G.P., Georgiadis N.
E-Poster at SOE/AAO 2007

14. 24-hour efficacy and safety of the brimonidine/timolol fixed combination versus therapy the unfixed components.
Konstas A.G.P., Katsimpris I.E., Kaltsos K., Georgiadou I., Kordelou A., Nelson L.A., Stewart W.C.
E-Poster at SOE/AAO 2007

15. Familial Glaucoma in Taxiarches a small Greek Village.
Wirtz M.K., Konstas A-G. P., Samples J.R., Dimopoulos A., Kaltsos K., Economou A., Georgiadou I. 57th Annual Meeting of The American Society of Human Genetics, San Diego, California, USA, 23-27 October 2007
16.Central corneal thickness in patients with exfoliation syndrome, exfoliative glaucoma, primary open-angled glaucoma and ocular hypertention.
A.I Economou, D. Mikropoulos, A. Dimopoulos, I Georgiadou, N. Ziakas, B. Haidich, AGP Konstas. 8th European Glaucoma Society, Berlin, Germany 1-6 June 2008

17. Ex-press valve implantation under scleral flap with adjunct topical application of mitomycin c.
N. Mylopoulos, I. Georgiadou, N. Georgiadis
E-Poster at ESCRS MILLAN 2012

16. The management of encapsulated bleb following Ahmed glaucoma valve implantation.
N. Mylopoulos, I. Georgiadou, N. Georgiadis
E-Poster at ESCRS MILLAN 2012

18. Surgical management of brunescent traumic cataract with posterior synechiae and iris atrophy
E. Georgiadou, C. Sioulis
Video presentation at ESCRS MILLAN 2012

19. Cataract surgery and intraocular lens implantation after penetrating keratoplasty.
C.Sioulis, E. Georgiadou, N.Georgiadis
Video presentation at ESCRS MILLAN 2012

20. Ex-press valve implantation combined with vitrectomy.
C.Sioulis, E. Georgiadou, N.Georgiadis
Video presentation at ESCRS MILLAN 2012

21. Comparative study of the incidence of macular edema in healthy and diabetic patients after uncomplicated cataract surgery.
T.Mirachtsis, I. Georgiadou, C.Sioulis, S. Lake, V. Moschou, N.Georgiadis
Oral presentation at ESCRS MILLAN 2012

1.Απόψεις φοιτητών ιατρικής για τις δοκιμασίες αξιολόγησης διδασκόντων και διδασκόμενων.
Θ.Δαρδαβέσης, Κ.Δελίδου, Α.Κατσουγιαννόπουλος, Ειρ.Γεωργιάδου, ΚΛ.Κωνσταντίνου
17ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Απρίλιο 2002

2. Παθήσεις κόγχου μιμούμενες οπίσθια σκληρίτιδα: Αναφορά σε 2 περιστατικά.
Β. Τουμανίδου, Γ. Μουμτζής, Κ. Μπομπορίδης, Ε. Γεωργιάδου, Π. Μπραζιτίκος, Σ. Ανδρούδη
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων, 10-11 Οκτωβρίου 2008, Θεσσαλονίκη

3. Οφθαλμική φυματίωση μιμούμενη πρωτοπαθές ενδοφθάλμιο λέμφωμα.
Β.Κονιδάρης, Θ.Παπαναστασίου, Ε.Γεωργιάδου, Β.Τουμανίδου, Π.Μπραζιτίκος,
Α. Ανδρούδη
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών & Λοιμώξεων, 10-11 Οκτωβρίου 2008, Θεσσαλονίκη

4. Συμμόρφωση στις χρόνιες παθήσεις.
Ε.Γεωργιάδου, Σ.Τσιρώνη, Β.Τουμανίδου, Γ.Μουμτζής, Μ.Νασρ, Α.Δημόπουλος, Α.Μ.Χάιντιτς, Α.Κώνστας
Ανακοίνωση στο Εαρινό Συμπόσιο της Πανελλήνιας Οφθαλμολογικής Εταιρίας, 3 Μαΐου 2008

5. Ενδοϋαλοειδική θεραπεία της νεοαγγειακής ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς με ranibizumab: πρώτα αποτελέσματα.
Λάκε Σ., Κωτσίδης Σ., Τουμανίδου Β., Γεωργιάδου Ε., Μουμτζής Γ., Ντάμπος Κ., Κηρυτοπούλου Κ.
Ανακοίνωση στο 41ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

6. Προοπτική ,μακροχρόνια, τυχαιοποιημένη συγκριτική μελέτη της ποιότητας συμμόρφωσης γλαυκωματικών ασθενών που υποβάλλονται σε εντατική εκπαίδευση για τη χρήση και συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή.
Γεωργιάδου Ε.Ν., Τσιρώνη Σ.,Νάσρ Μ.Μ., Χάιδιτς Α.Μ., Κώνστας Α.Γ.Π.
Ανακοίνωση 4ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής 2007

7. Ο ρόλος του αναλυτή οπτικών ινών(GDxVC) στην πρώιμη διάγνωση του γλαυκώματος.
Δημόπουλος Α.Θ., Κάλτσος Κ., Οικονόμου Α.Ι., Μουμτζής Γ., Νάσρ Μ., Γεωργιάδου Ε.Ν., Κώνστας Α.Γ.Π.
Ανακοίνωση 4ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής 2007

8. Ο ρόλος του αναλυτή οπτικών ινών(GDxVC) στην πρώιμη διάγνωση του γλαυκώματος.
Δημόπουλος Α.Θ., Κάλτσος Κ., Οικονόμου Α.Ι., Μακρυδάκη Ε.,Νάσρ Μ., Γεωργιάδου Ε.Ν., Κώνστας Α.Γ.Π.
Ανακοίνωση στο 39ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο 2006

9. Ενδοθηλιοσκόπηση σε ασθενείς που υποβάλλονται σε τραμπεκουλεκτομή με μιτομυκίνη c.
Mυλόπουλος Ν., Κάλτσος Κ., Οικονόμου Α.Ι., Γεωργιάδου Ε.Ν., Γιακούμπ Σ., Ζιάκας Ν., Κώνστας Α.Γ.Π., Γεωργιάδης Ν.
Ανακοίνωση στο 39ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο 2006

10. Ενδιαφέρον περιστατικό: Υποτροπιάζουσα σκληρίτιδα.
Β. Τουμανίδου, Θ. Γιαννόπουλος, Δ. Παπαδοπούλου, Ε. Γεωργιάδου, Σ. Ανδρούδη,
Ν.Γεωργιάδης
Χειμερινή Επιστημονική Ημερίδα Ο.Ε.Β.Ε., 7 Μαρτίου 2009, Φλώρινα

11. Προοπτική ,μακροχρόνια, τυχαιοποιημένη συγκριτική μελέτη της ποιότητας συμμόρφωσης γλαυκωματικών ασθενών που υποβάλλονται σε εντατική εκπαίδευση για τη χρήση και συμμόρφωσηστη φαρμακευτική αγωγή.
Τσιρώνη Σ., Γεωργιάδου Ε.Ν., Χάιδιτς Α.Μ., Κώνστας Α.Γ.Π., Robin A.L.
Ανακοίνωση στο 39ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο 2006

12. Άσηπτο υπόπυο σαν επιπλοκή μεταμόσχευσης αμνιακής μεμβράνης στην επιφάνεια του κερατοειδούς.
Μικρόπουλος Δ., Μπομπορίδης Κ., Κάλτσος Κ., Γεωργιάδου Ει., Ζιάκας Ν., Γεωργιάδης Ν.
Ανακοίνωση στο 39ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο 2006

13. Αντιμετώπιση της ξηροφθαλμίας από βλεφαρίτιδα και δυσλειτουργία των ταρσαίων αδένων.
Παπανικολάου Θ., Μπομπορίδης Κ., Γεωργιάδου Ει., Μικρόπουλος Δ., Ζιάκας Ν., Οικονόμου Α., Γεωργιάδης Ν.
Ανακοίνωση στο 39ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο 2006

14. Συσχέτιση του μεταλλαγμένου γονιδίου Thr377Met MYOC με την ΕΟΠ και το κάθετο πηλίκο κοίλανσης δίσκου στους κατοίκους του χωριού Ταξιάρχης Χαλκιδικής
Β. Τουμανίδου, Α. Οικονόμου, Κ. Κάλτσος, Ε. Γεωργιάδου, Θ. Εμπεσλίδης, Δ. Μικρόπουλος, Α. Δημόπουλος, Γ. Μουμτζής, Α. Παπαναστασίου, Θ. Γιαννόπουλος, J.R.Samples, M.K.Wirtz, Α.Γ.Κώνστας
Αναρτημένη ανακοίνωση στο 2ο Διαπανεπιστημιακό Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Σεπτέμβριος 2009

15. Συγκριτική μελέτη των υπό τον επιπεφυκότα ενέσεων Bevacizumab (Avastin) και Ranibizumab (Lucentis) σε περιστατικά νεοαγγείωσης του κερατοειδούς
Τ. Ναουμίδη, Ε. Γεωργιάδου, Β. Τουμανίδου, Α. Παπαναστασίου, Θ. Γιαννόπουλος, Γ. Μουμτζής, Ν. Γεωργιάδης
Ανακοίνωση στο 2ο Διαπανεπιστημιακό Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Σεπτέμβριος 2009

16. Ετήσια, τυχαιοποιημένη μελέτη για την αξιολόγηση της σημασίας μιας παρέμβασης προς βελτίωση της συμμόρφωσης νεοδιαγνωσθέντων ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία με Προσταγλαδίνη αλλά και ασθενών υποψηφίων για επιπρόσθετη θεραπεία
Ε. Γεωργιάδου, Σ. Τσιρώνη, Μ.Νασρ, Δ. Μικρόπουλος, Α. Δημόπουλος , Γ. Μουμτζής, Β.Τουμανίδου, Θ. Εμπεσλίδης, Μ. Χαιντιτς, B. Sleath, A. Robin, A. Κώνστας Ανακοίνωση στο 2ο Διαπανεπιστημιακό Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Σεπτέμβριος 2009

17. Ενδοφλέβιες ώσεις στεροειδών για την αντιμετώπηση θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας που δεν ανταποκρίνεται στην θεραπεία με ανάλογα σωματοστατίνης
Χατζημπαλής Θ., Μπομπορίδης Κ., Γεωργιάδου ΕΙ., Μικρόπουλος Δ., Ζιάκας Ν., Δημητρακούλιας Ν., Γεωργιάδης Ν.
Ανακοίνωση στο 39ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο 2006

18. Συγκριτική μελέτη εξόρυξης- εξεντέρωσης
Κ. Μπομπορίδης, Δ. Μικρόπουλος, Β. Τουμανίδου, Ε. Γεωργιάδου, Ν. Γεωργιάδης
Ανακοίνωση στην ημερίδα ΟΕΒΕ & ΕΕΠΟΣ, Δεκέμβριος 2009

19. Μεταμόσχευση ΣΚΟ
Δ. Μικρόπουλος, Κ.Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Β. Τουμανίδου, Ε. Γεωργιάδου,
Ν. Γεωργιάδης
Ανακοίνωση στην κοινή ημερίδα Οφθαλμολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδας & Πανελλήνιας Οφθαλμολογικής Εταιρίας, Απρίλιος 2010

20. Συγκριτική αντιμετώπηση της ξηροφθαλμίας με μοσχεύματα απόφραξης του δακρυικού σημείου και ακρυλικά μοσχεύματα απόφραξης της λύκηθου.
Γεωργιάδου Ει., Μπομπορίδης Κ., Μικρόπουλος Δ., Ζιάκας Ν., Κάλτσος Κ., Οικονόμου Α., Γεωργιάδης Ν.
Ανακοίνωση στο 39ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο 2006

21. Συσχέτιση του μεταλλαγμένου γονιδίου Tht377 Met MYOC με την ενδοφθάλμια πίεση, το πάχος του κερατοειδή και την κοίλανση του οπτικού νεύρου σε 600 κατοίκους του χωριού Ταξιάρχης Χαλκιδικής.
Τουμανίδου Β., Παπαναστασίου Α., Κάλτσος Κ., Μικρόπουλος Δ., Δημόπουλος Α., Γεωργιάδου Ε.Ν., Οικονόμου Α., Εμπεσλίδης Θ., Μουμτζής Γ., Γιαννόπουλος Θ., Samples J.R., Wirtz M.K., Κώνστας Α-Γ. Π.
Ανακοίνωση στο 43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

22. Συγκριτική μελέτη εξόρυξης και εξεντέρωσης του βολβού.
Τουμανίδου Β., Μπομπορίδης Κ., Μικρόπουλος Δ., Γεωργιάδου Ε., Γεωργιάδης Ν.
Ανακοίνωση στο 43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

23.Ανάλυση της στοιβάδας των νευρικών ινών του αμφιβληστροειδή σε ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας με τη μέθοδο της λέϊζερ πολωσιμετρίας (GDx).
Τουμανίδου Β., Οικονόμου Α., Γεωργιάδου Ε., Κάλτσος Κ., Δημόπουλος Α., Αγγέλου Α., Κρομμύδα Μ., Πασχαλίδου Μ., Γεωργιάδης Ν.
Αναρτημένη ανακοίνωση στο 43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

24.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΟΙ∆ΗΜΑΤΟΣ ΩΧΡΑΣ ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΑΝΕΠΙΠΛΕΚΤΗ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
Μιραχτσής Θ.1, Γεωργιάδου Ε.1, Σιούλης Χρ.1, Λάκε Σ.2, Μόσχου Β.2, Γεωργιάδης Ν.
1Οφθαλµολογική Κλινική 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη
2Α’ Πανεπιστηµιακή Οφθαλµολογική Κλινική, Θεσσαλονίκη

25.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΜΕ ΑΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΡΙ∆ΑΣ.
Γεωργιάδου Ε., Σιούλης Χ., Γεωργιάδης Ν.
Κλινική Άγιος Λουκάς, Οφθαλµολογικό τµήµα, Θεσσαλονίκη

26.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ∆ΑΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΡΕΤΙΝΟΣΧΙΣΗ
Σιούλης Χ., Γεωργιάδου Ε., Γεωργιάδης Ν.
Κλινική Άγιος Λουκάς, Οφθαλµολογικό τµήµα, Θεσσαλονίκη

27.ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΕΝΗ ΥΑΛΟΕΙ∆ΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΝΘΕΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ EX-PRESS
Σιούλης Χ., Γεωργιάδου Ε., Γεωργιάδης Ν.
Κλινική΄Αγιος Λουκάς, Οφθαλµολογικό τµήµα, Θεσσαλονίκη

28.ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙ∆ΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Μιχαηλόπουλος Π.1,2, Γκιουλέκας ∆.1, Γκιουλέκα Π.1, Αλµαλιώτης ∆.2, Ζιώγας Ν.2, Γεωργιάδου Ε.2, Καραµπατάκης Β.2
1Πανεπιστηµιακή Πνευµονολογική Κλινική Α.Π.Θ. – ΓΠΝ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκης
2Εργαστήριο Πειραµατικής Οφθαλµολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

29.ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΓΑΤΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙ∆Α ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Μιχαηλόπουλος Π.1,2, Γκιουλέκας ∆.1, Γκιουλέκα Π.1, Αλµαλιώτης ∆.2, Ζιώγας Ν.2, Γεωργιάδου Ε.2, Καραµπατάκης Β.2
1Πανεπιστηµιακή Πνευµονολογική Κλινική Α.Π.Θ. – ΓΠΝ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκης
2Εργαστήριο Πειραµατικής Οφθαλµολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Έπαινος για την προφορική ανακοίνωση στο 43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο για την εργασία:
Συσχέτιση του μεταλλαγμένου γονιδίου Tht377 Met MYOC με την ενδοφθάλμια πίεση, το πάχος του κερατοειδή και την κοίλανση του οπτικού νεύρου σε 600 κατοίκους του χωριού Ταξιάρχης Χαλκιδικής
Τουμανίδου Β., Παπαναστασίου Α., Κάλτσος Κ., Μικρόπουλος Δ., Δημόπουλος Α., Γεωργιάδου Ε.Ν., Οικονόμου Α., Εμπεσλίδης Θ., Μουμτζής Γ., Γιαννόπουλος Θ., Samples J.R., Wirtz M.K., Κώνστας Α-Γ. Π.

Βραβείο καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης στο 2ο Διαπανεπιστημιακό Οφθαλμολογικό Συνέδριο για την εργασία:
Ετήσια τυχαιοποιημένη μελέτη για την αξιολόγηση της σημασίας μιας παρέμβασης προς βελτίωση της συμμόρφωσης νεοδιαγνωσθέντων ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία με Προσταγλανδίνη αλλά και ασθενών υποψήφιων για επιπρόσθετη θεραπεία
Ε. Γεωργιάδου, Σ. Τσιρώνη, Μ.Νασρ, Δ.Μικρόπουλο, Α.Δημόπουλο, Γ.Μουμτζη, Β.Τουμανίδου, Θ.Εμπεσλίδη, Μ.Χαιδιτς, B.Sleath, A.Robin, Α.Κώνστα

Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης στο 43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο για την εργασία:
Συσχέτιση του μεταλλαγμένου γονιδίου Tht377 Met MYOC με την ενδοφθάλμια πίεση, το πάχος του κερατοειδή και την κοίλανση του οπτικού νεύρου σε 600 κατοίκους του χωριού Ταξιάρχης Χαλκιδικής
Τουμανίδου Β., Παπαναστασίου Α., Κάλτσος Κ., Μικρόπουλος Δ., Δημόπουλος Α., Γεωργιάδου Ε.Ν., Οικονόμου Α., Εμπεσλίδης Θ., Μουμτζής Γ., Γιαννόπουλος Θ., Samples J.R., Wirtz M.K., Κώνστας Α-Γ. Π.

Βραβείο ερευνητικής εργασίας στο 29ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο με θέμα : Χημική Απονεύρωση της Δακρυικής Αντλίας με τη χρήση Αλλαντικής Τοξίνης τύπου Α για την Αντιμετώπιση της Συμπτωματικής Ξηροφθαλμίας
Ε.Γεωργιάδου, Κ. Μπομπορίδη, Δ. Μικρόπουλο, Ν.Ζιάκα

Συγκριτική αντιμετώπιση της ξηροφθαλμίας με μοσχεύματα απόφραξης του δακρυϊκού σημείου και ακρυλικά μοσχεύματα απόφραξης της λυκήθου. Γεωργιάδου Ει, Μομπορίδης Κ, Μικρόπουλος Δ, Ζιάκας Ν, Κάλτσος Κ, Οικονόμου Α, Γεωργιάδης Ν. (2ο βραβείο ανακοίνωσης για ξηροφθαλμία της Bausch & Lomb). 39ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 7-11 Ιουνίου 2006

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα επιδημιολογικής και γενετικής καταγραφής του γλαυκώματος που διεξάγεται στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής

• Συνερευνητής στην μελέτη (φάση IV) με τίτλο: «ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΔΙΠΛΑ-ΣΥΓΚΑΛΥΜΜΕΝΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ RANIBIZUMAB (0,3MG ΚΑΙ 0,5MG), ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΘΡΙΚΗ ΧΟΡΙΟΕΙΔΙΚΗ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ»

• Συνερευνητής στην μελέτη με τίτλο: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΟΡΤΗΣ: ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΟΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΕΣΕΙΣ MACUGEN ΓΙΑ ΝΕΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ (ΗΕΩ) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

• Συνερευνητής στην μελέτη (φάση ΙΙΙ) με τίτλο: «ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΔΙΠΛΑ ΤΥΦΛΗ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ ΦΑΣΗΣ ΙΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ RANIBIZUMAB (ΕΝΔΟΥΑΛΟΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ) ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ »

Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία
Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ενδοφθαλμίων Λοιμώξεων
American Research of Vision Organization

• Παρακολούθηση των φροντιστηριακών μαθημάτων της ΟΕΒΕ κατά το έτος 2005
• Παρακολούθηση των φροντιστηριακών μαθημάτων της ΟΕΒΕ κατά το έτος 2006

• Παρακολούθηση 4 ενοτήτων του κύκλου των φροντιστηριακών μαθημάτων της ΟΕΒΕ από 19/9/2007 μέχρι και 12/12/2007

• Παρακολούθηση 8 ενοτήτων του κύκλου των φροντιστηριακών μαθημάτων της ΟΕΒΕ από 23/1/2008 μέχρι και 18/6/2008

• Παρακολούθηση 4 ενοτήτων του κύκλου των φροντιστηριακών μαθημάτων της ΟΕΒΕ από 1/10/2008 μέχρι και 3/12/2008

• Παρακολούθηση 6 ενοτήτων του κύκλου των φροντιστηριακών μαθημάτων της ΟΕΒΕ από 21/1/2009 μέχρι και 10/6/2009

1. Ημερίδα με θέμα κόκκινο μάτι και θεραπεία, γλαύκωμα, video, Μάρτιο 2005
2. Interactive φροντιστήριο με θέμα νέες αποικονιστικές μέθοδοι στο γλαύκωμα Απρίλιο 2005
3. 38ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό, Συνέδριο Μάιο 2005
4. Επίκαιρα θέματα οφθαλμολογίας, Αύγουστο 2005
5. Ημερίδα με θέμα ¨Aπό την έρευνα στην κλινική πράξη:Thessaloniki Eye Study-Πρώτα Αποτελέσματα¨ Σεπτέμβριο 2005
6. Ημερίδα με θέμα διαθλαστική χειρουργική του φακού, η αξία της βιομετρίας, Οκτώμβριο 2005
7. Θεωρητικό φροντιστήριο γλαυκώματος,Νοέμβριο 2005
8. 1ο Διαπανεπιστήμιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο Νοεμβρίου 2005
9. Κλινικά φροντιστήρια με θέμα: 1. microbial and fungal keratitis, 2.refractive surgery and glaucoma, 3. transplantations in ophthalmology, 4. causes and techniques of iol exchange, 5. ophthalmic prosthesis, 6. small incicion phaco, Φεβρουάριο 2006
10. 13ο Διεθνές Συνέδριο Γλαυκώματος, Μάρτιο 2006
11. 4ο Ιπποκράτειο Συμπόσιο Αμφιβληστροειδή-Ωχράς-Υαλοειδούς, Απρίλιος 2006
12. Εαρινό Συμπόσιο Οφθαλμολογίας, Απρίλιος 2006
13. Ημερίδα με θέματα Αίτια- Αντιμετώπιση της Αλλεργίας
a. Γλαύκωμα: Διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση του
b. Γλαυκώματος στo “Glaucoma Continuum”, Απρίλιος 2006
14. Εαρινό Συμπόσιο Οφθαλμολογίας στη Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006
15. Interactive Φροντιστήριο με θέμα: “Νέες Απεικονιστικές Μέθοδοι στο Γλαύκωμα και στις Παθήσεις της Ωχράς”, Μάιος 2006
16. Interactive Φροντιστήριο της Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ με θέμα: “Νέες Απεικονιστικές Μέθοδοι στο Γλαύκωμα και στις Παθήσεις της Ωχράς”, Μάιος 2006
17. 39ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ιούνιος 2006
a. Κλινικά Φροντιστήρια με θέματα:
b. “Επιπλοκές και τρόποι αντιμετώπισης των αντιγλαυκωματικών επεμβάσεων”
c. “Κερατόκωνος”
d. “Ξηροφθαλμία”
18. 7-9 Ιουλίου 2006: South Eastern European Ophthalmological Society
a. Κλινικά Φροντιστήρια με θέματα:
b. “Basic Principals of Oculoplastics”
c. “Dry Eye”
19. Επίκαιρα Θέματα Οφθαλμολογίας, Σεπτέμβριος 2006
20. Οφθαλμική Πλαστική Χειρουργική & Παθήσεις του Κόγχου, Οκτώβριος 2006
21. 5ο Οφθαλμολογικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας με θέμα “Γλαύκωμα”, Νοέμβριος 2006
22. Interactive φροντιστήριο της Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ με θέμα “Διαθλαστική Χειρουργική του φακού: H αξία του προεγχειρητικού σχεδιασμού”, Δεκέμβριος 2006
23. Φροντιστήριο διαθλαστικής χειρουργικής του Οφθαλμολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδας και της Α’ Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΑΠΘ , Ιανουάριος 2007 Φροντιστήριο διαθλαστικής χειρουργικής του Οφθαλμολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδας και της Α’ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠ, Ιανουάριος 2007
24. 11ο Χειμερινό Συμπόσιο Διαθλαστικής Χειρουργικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των Χειρουργών Καταρράκτη και Διαθλαστικών Επεμβάσεων, Φεβρουάριος 2007
25. 21ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, Φεβρουάριος 2007
26. 6Ο Διεθνές Συμπόσιο Γλαυκώματος- I.G.S, Μάρτιος 2007
27. Εαρινό Συμπόσιο Οφθαλμολογίας της Πανελλήνιας Οφθαλμολογικής Εταιρίας, Απρίλιος 2007
28. Ημερίδα με θέμα: “Νεότερες εξελίξεις στην Θεραπευτική Αντιμετώπιση της Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς”, Απρίλιος 2007
29. Εαρινό συμπόσιο της Πανελλήνιας Οφθαλμολογικής Εταιρίας, Μάιος 2008
30. 4ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Μάιο 2007
31. 40ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Μάιος 2007
32. 4ο Επιστημονικό συνέδριο της Οφθαλμολογικής Εταιρίας Θράκης , Αν. Μακεδονίας κ Νήσων Β.Αιγαίου, Ιούνιο 2007
33. Ημερίδα της Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ με θέμα: « Ηλικιακή εκφύλιση της Ωχράς: H κοινωνικο-οικονομική διάσταση του προβλήματος», Νοέμβριος 2007
34. Interactive φροντιστήριο της Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΑΠΘ: «Διάγνωση και Εξέλιξη του Γλαυκώματος», Νοένβριος 2007
35. Φροντιστήριο της Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΑΠΘ «Διαθλαστική χειρουργική του φακού: Η επιπλοκή και η αντιμετώπισή της», Δεκέμβριος 2007
36. 14ο Διεθνές Συνέδριο Γλαυκώματος « Γλαύκωμα 2008», Μάρτιος 2008
37. 5ο Ιπποκράτειο Συμπόσιο Αμφιβληστροειδή-Ωχράς-Υαλοειδούς, Απρίλιος 2008
38. Εαρινό Συμπόσιο Οφθαλμολογίας, Μάιος 2008
39. 41o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Μαίος 2008, Θεσσαλονίκη
Κλινικά φροντιστήρια με θέματα:
“Αλλεργική επιπεφυκίτις”
“Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς. Σταδιοποίηση- αντιμετώπιση”
40. Επίκαιρα Θέματα Οφθαλμολογίας, 29-31 Αυγούστου, 2008
41. 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων, Οκτώβριος 2008
42. Ημερίδα της Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΑΠΘ με θέμα: «Προβλήματα Οφθαλμοπλαστικής & Παθήσεις της Επιφάνειας τοθ Οφθαλμού: ένας φαύλος κύκλος», Οκτώβριος 2008
43. Περιοδεία ενημέρωσης “OCUVITE” για την Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας
44. Ημερίδα του τμήματος επειγόντων περιστατικών με θέμα: «Βασικές Αρχές της
45. Επείγουσας Ιατρικής», Νοέμβριος 2008
46. Εκπαιδευτική ημερίδα της Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής με θέμα: «Διαθλαστική
47. Χειρουργική του φακού: H πρεσβυωπία και η αντιμετώπισή της σήμερα», Νοέμβριος 2008
48. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, Φεβρουάριος 2009
Κλινικά φροντιστήρια:
“Καταρράκτης και Σύνδρομο Αποφολίδωσης”
“Εφαρμογές της Αμνιακής Μεμβράνης στην Οφθαλμολογία”
49. Χειμερινή ημερίδα ΟΕΒΕ, 7 Μαρτίου 2009, Φλώρινα
50. 15ο Διεθνές Συνέδριο Γλαυκώματος, Μάρτιος 2009
51. 2ο Διαπανεπιστημιακό Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Σεπτέμβριος 2009
52. Επιστημονική ημερίδα της Οφθαλμολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδας, Οκτώβριος 2009
53. Ημερίδα Οφθαλμολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, Δεκέμβριο 2009
54. Ημερίδα Πανελλήνιας Οφθαλμολογικής Εταιρίας, Θεσσαλοίκη, 25Απριλίου 2009
55. Ημερίδα της Οφθαλμολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, Οκτώβριος 2009
56. 16ο Διεθνές Συνέδριο Γλαυκώματος Μάρτιο 2010
57. Ημερίδα Οφθαλμολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδας Οκτώμβριο 2010
58. 43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Μάιος 2010, Θεσσαλονίκη
Workshops με θέματα:
“Βασικές αρχές φακοθρυψίας- Υδροδυναμική”
“IOL Master- ΒιομετρίαΑ- Scan”
“Πρώιμη διάγνωση γλαυκώματος- GDx”

1. 19th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE Hellinic Society of Intraocular Implant and Refractive Surgery, 2005
2. 20th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE Hellinic Society of Intraocular Implant and Refractive Surgery 2006
3. ΧVIII Annual Meeting Of the European Eye Bank Association Venice Italy, January 2006
4. Symposium International De Chirurgie Lacrymale, Orbitale et Palpebrale, Lausanne, March 2006
5. XIX Annual Meeting of the European Eye Bank Association, January 2007
6. 50th Meeting of the European Society of Ophthalmology, Vienna, May 2007
7. European society of cataract and refractive surgeons Sweeden, September 2007
8. 9th IOIS International Congress in Paris September 2007
9. EVER in Slovenia Portoroz, October 2007
10. 3rd EUGOGO International Teaching Course on Graves’ Orbitopathy, Mainz, Germany
11. XX. Annual Meeting of European Eye Bank Association January 2008
12. 8th EGS Congress Berlin June 2008
13. 8TH EVRS Meeting in Prague September 2008
14. Compliance and Adherence in Glaucoma Meeting in Budapest April 2009
15. SOE June 2009, Amsterdam
16. The moorfields Macula Course in Greece, September 2010
17. XXVIII Congess of theEuropean Society of cataract and refractive surgeons, Paris September 2010